Landskap

Som landskapsarkitekter står vi inför stora utmaningar idag, från komplexa och svårbyggda tomter till utanförskap och otrygghet. Nyckeln till Tengboms filosofi är definitivt social hållbarhet. Som landskapsarkitekter är det med oss i allt vi tar oss an.

Tidens största utmaning

Landskapsarkitektur har kanske aldrig varit så utmanande som idag. Tengbom står jämte flera landskapsarkitekter inför tidens största omställning gällande bebyggelsebara marker. Förtätningen som sker i städerna leder till att landskapsarkitekten tvingas klättra uppåt för att jobba med väggar, tak och andra mellanrum. Med andra ord ofta väldigt komplicerade marker. Denna utmaning tar vi oss an genom att skissa, rita och projektera i 3D. Med en programhandling i 3D kan vi effektivisera både vår och kundens affär, men det är också ett utmärkt verktyg för att skapa engagemang och förståelse för processen. Med 3D-verktyg kan vi tidigt upptäcka eventuell problematik och jobba fram kreativa lösningar tillsammans med våra samarbetspartners.

Kreativa för klimatet

Ytterligare en utmaning vi står inför idag är förstås klimatet och alltings hållbarhet. Här gäller det verkligen att vara kreativ för att integrera tekniska lösningar i ett resultat som blir attraktivt, älskat och använt. Vårt mål är alltid att kunden ska känna stolthet när vi är klara, men det handlar lika mycket om känslorna och engagemanget bland områdets invånare och besökare. Alla platser vi gestaltar är offentliga, vilket innebär att allas krav och behov ska mötas där.

Normkreativ metod

Social hållbarhet är nyckeln i allt vi tar oss an. När vi tar på oss våra normkritiska glasögon och arbetar efter en metod där vi ifrågasätter vår egen roll såväl som samhälleliga strukturer blir resultaten demokratiska, jämlika och sällan statiska platser.

Vill du veta mer? Slå en pling till
+46 8 412 53 95