Integritet

Din personliga integritet är självklart mycket viktig för oss på Tengbom och därför vill vi vara öppna och transparenta kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som lagras inom Tengbom?

Tengbomgruppen AB och dess dotterbolag (nedan kallat Tengbom), organisationsnummer 556329-9113, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling ser på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Tengbom?

I marknadsföringssyfte behandlar vi på Tengbom kontaktuppgifter som exempelvis namn, företag, e-postadress, titel och telefonnummer. För kommunikation där externa personuppgifter förekommer (exempelvis inlägg, intervjuer, bilder och ljudfiler) i externa kanaler, som vår webbplats tengbom.se och våra sociala kanaler, ber vi om samtycke i förväg.

Vid eventinbjudningar och informationsutskick från eget styrda plattformar får samtliga i våra registrerade kontaktlistor information om hur vi ämnar hantera personuppgifter och hur man går tillväga om man inte samtycker till användandet.

I våra uppdrag hanterar Tengbom personuppgifter som är kopplade till uppdraget, som exempelvis namn, företag, e-postadress, titel och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer från kunden och övriga uppdragsdeltagare. Vi begär aldrig känslig information, såvida det inte finns rättsliga grunder för detta.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Beroende på ändamål får vi tillgång till personuppgifter på olika sätt, exempelvis:

  • I samband med jobbansökan
  • Vid besök hos oss eller motsvarande kontakt med oss
  • Vid anmälan till seminarier eller andra aktiviteter som vi arrangerar
  • Vid anmälan till nyhetsbrev och andra utskick
  • Vid svar på enkäter och undersökningar

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Tengbom hanterar vi personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. För de personuppgifter vi behandlar finns tydliga ändamål. Endast behörig personal inom Tengbom har tillgång till identifierbara personuppgifter och dessa har skyldighet att hålla dessa uppgifter konfidentiella. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om det inte krävs för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Inom Tengbom sparar vi inte personuppgifter längre än vad ändamålet för behandlingen avser. I uppdrag sparar vi personuppgifter för att fullgöra Tengboms skyldigheter enligt avtal eller lag såsom garanti och ansvarstider. För extern kommunikation sparar vi personuppgifter så länge ändamål och samtycke finns.

Om cookies

Vi samlar in viss anonymiserad information om ditt besök på vår hemsida för att kunna vidareutveckla den på bästa sätt. Detta gör vi med hjälp av Google Analytics som använder cookies för att särskilja besökare. Användningen av dessa är under inga omständigheter kopplad till personligt identifierbar information medan du befinner dig på webbplatsen.

På vår webbplats sätts även tredjepartscookies från Google (läs mer här) och Facebook (läs mer här) som innehåller ett ID som respektive företag kan använda för att identifiera dig i deras system. Tengbom kan inte komma åt dessa uppgifter. Datan används för att kunna rikta annonsering och samla in demografisk information i analyssyfte för respektive system.

Om du vill inaktivera cookies på dina enheter finns en funktion i varje webbläsare eller i inställningarna på din telefon där du kan välja att blockera samtliga.

Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar eller raderar de personuppgifter vi registrerat för dig i marknadsföringssyfte, eller tar bort dig från någon del av vår kommunikation, är du varmt välkommen att kontakta vårt team på Marknad & Kommunikation.

Har du ytterligare frågor?
+46 31 775 52 02