Vi är Tengbom

Genom att kombinera historia och innovationanvänder vi arkitekturen för att göra världen till en bättre plats. 

Humanister

För oss är arkitektur en ödmjuk skärningspunkt mellan människor, kultur och samhälle. Därför är vi runt 500 intellektuella som tillsammans skapar nya synergier för ett hållbart samhälle

Disruptiva

Vi ritar inte bara grejer. Våra lösningar baseras på analyser av beteenden, data och förståelse för människan och vår gemensamma sfär. Det är där magin skapas. 

Hållbara

Vi tar inte lätt på vår miljöpåverkan. Genom varje liten detalj finns omtanken av vår planet, vårt välmående och kommande generationer. 

Jobba med Tengbom

Tengboms affär handlar alltid om ett samarbete eller partnerskap. Vår metod är sprungen ur nyfikenhet och ifrågsättande. Bara när vi förstår något kan vi vara kreativa och rita ut vägen framåt.

“En modern arkitekt, istället för att fördjupa sig i gångna tider, borde stå bredbent, där de sociala luftdragen går starkast fram.”
– Ivar Tengbom

500
Tengboms runt 500 medarbetare finns på femton olika platser i Sverige och i Finland.

Tengboms projekt spänner över många områden – från Arkitektur på bred skala till Stadsplanering och Landskap till Inredningsdesign och mycket mer. Omfånget av våra tjänster såväl som vår expertis finns representerade i vår portfolio.

Vår COO har den högsta ringsignalen på kontoret. Slå henne en signal!
+46 841 06 96 10