Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vi skapar tidlös och innovativ arkitektur som är mänsklig, vacker och användbar för många kommande generationer. 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. 

Vi är det stora företaget med det lilla kontorets nyfikenhet och personlighet, med viljan att göra världen till en bättre plats att leva i. Med 570 medarbetare i Sverige och Finland har vi lika många perspektiv på vad arkitektur är, vilket är vår största tillgång. Vi agerar i de stora sammanhangen och bidrar till att bygga framtidens hållbara samhälle. Detta tror vi görs bäst genom att ha kompetens inom allt som rör arkitekturens breda begrepp. Samtalet, olika syner och breddade perspektiv är några av våra främsta drivkrafter när vi skapar arkitektur som förändrar boxen. Därför är frågan, vad är arkitektur för dig?, viktig för oss.

Förändring kan ske genom exceptionell arkitektur, men viktigt för oss är att den gestaltade livsmiljön får väcka känslor och debatt. Detta försöker vi bidra till genom vår samtalsserie #TengbomTalks som lever på alla våra kontor – en plattform för såväl lokala som internationella bransch- och samhällsfrågor. God arkitektur är i grund och botten en fungerande helhet, där en av våra grundstenar är hållbarhet, något som genomsyrar allt vi gör och är lika självklart som kaffe på maten.

God arkitektur innebär kreativa miljöer, harmoniska platser, ett fungerande samhälle och smidiga system. Vi designar förutsättningarna för att vi och andra ska lyckas med sina visioner. Vi är den strategiska partnern, den ständiga följeslagaren om man så vill, som för projekten i mål. Att arbeta nära våra kunder och skapa kunskap tillsammans är viktigt för oss, och det gäller såväl kommuner och arkitektkontor som webbyråer och individer. Vi har flera pågående forskningsprojekt tillsammans med både akademin såväl som med näringslivet, något vi anser gör att vi växer som företag och som människor. Vi är övertygade om att resultaten blir bäst när vi slår våra kloka huvuden ihop – arkitektur är trots allt ett internationellt språk.

Vi blickar alltid framåt, något som vår grundare Ivar Tengbom satte som standard redan på sin tid. Han sa: ”En modern arkitekt, istället för att fördjupa sig i gångna tider, borde stå bredbent, där de sociala luftdragen går starkast fram”. Vi har funnits i 110 år och är ett av världens äldsta arkitektkontor. Vår historia gör oss stolta. Samtidigt är vi öppna för förändring, orädda för framtiden och vi välkomnar initiativ, innovation och individualitet. Detta anser vi är grundläggande när vi fortsätter att återuppfinna oss själva.

Fakta om Tengbom

Vd
Johanna Frelin

Styrelse       
Magnus Sjöqvist (ordförande)
Martin Rangfast (partnerrepresentant)
Ragnar Söderberg (Sobro)
Tomas Boijsen (Partnerrepresentant)
Örjan Wikforss (extern)
Caroline Hellström (Sobro)
Magnus Almung (arbetstagarrepresentant)
Sara Peny (arbetstagarrepresentant)
Anna Moren-Salin (arbetstagarrepresentant – suppleant)
Annelie Drackner (arbetstagarrepresentant – suppleant)

Ägare    
Ett 20-tal medarbetare samt ägarpartnern Sobro

Omsättning      
530 MSEK (2015)

Medarbetare   
Omkring 570 personer

Huvudkontor   
Stockholm

Kontor   
Göteborg, Uppsala, Öresund (med kontor i Malmö och Helsingborg), Jönköping, Linköping, Kalmar, Karlstad, Borås och Helsingfors