Ny guide ska hjälpa arkitekter att jobba normkreativt

2018 fick landskapsarkitekterna Dafni Sarakinis och Karin Manberger på Tengbom Vinnova-stöd för att undersöka och utveckla ett normkreativt förhållningssätt till gestaltningsprocessen för arkitekter. Nu har de tagit fram en gratis normkreativ guide.

Hallå Dafni och Karin! En normkreativ guide låter som ett projekt i tiden. Vad är syftet med guiden?

– Guiden ska fungera som ett praktiskt stöd för arkitekter att arbeta normkritiskt med gestaltning, säger Dafni Sarakinis. Syftet är att höja medvetandet och förändra normer i arkitektens gestaltningsprocess för att i förlängningen skapa mer jämlik och innovativ arkitektur.

Normkritiska ögon. Karin Manberger och Dafni Sarakinis

Vad ska guiden bidra till?

– Vi hoppas att fler arkitekter ska lyfta blicken och se fördelarna med att ha ett normkritiskt perspektiv med sig när man gestaltar, säger Karin Manberger. Från formgivandet av en möbel till hela stadsdelar. I slutändan handlar det om vad både vi som arkitekter, beställare och de som användare av platser och byggnader kan vinna på det här. Hur det kan stärka vår gestaltning, bidra till ökad social hållbarhet och öppna upp nya affärsmöjligheter och innovationer.

Våga testa!

Har ni hunnit använda guiden i något projekt?

– Vi har jobbat med delar av normkreativ guid i de projekt som deltog i testlabbet, fortsätter Dafni. Till exempel i inrednings- och produktutvecklingsteamet gjordes en normkritisk analys av möbelmässan utöver den vanliga årliga trendspaningen som alltid görs. Tillsammans med en efterföljande gestaltningsövning gav det upphov till många nya tankar och idéer kring normer inom möbelformgivning och användbarhet i gruppens fortsatta arbete med utformningen av ett arbetsbord. De landade i ett förslag som öppnade upp fler användarmöjligheter där möbeln togs fram som en produkt till kundens ordinarie sortiment och också ställdes ut på möbelmässan 2020.

– Ett annat exempel är den riktade dialog som vårt utbildnings- och landskapsteam genomförde tillsammans med elever från olika skolor i Falköping inför byggandet av en ny högstadieskola. Fokus i dialogen var trygghet och dialogen genomfördes med hjälp av QR-koder så eleverna kunde gå omkring på tomten och tycka till kring funktioner och aktiviteter kopplat till den nya skolan på plats.

Övning Samhällsstegen. Vilka grupper av människor hamnar vid första anblick långt ner? Vilka har lite respektive stor makt att påverka utifrån rådande normer?

.

Vad har ni lärt er i projektet?

– Dels har vi fått större inblick i hur andra affärsområden jobbar med gestaltningsprocessen, berättar Karin. Även om den är snarlik för olika arkitekter finns skillnader och vi har försökt hålla processbilden i guiden ganska generell utifrån det. Helt avgörande är sen att få med kunden eller beställaren i de här frågorna för att kunna driva igenom den här typen av förändringar. Från teori till praktik och byggd miljö. Mycket handlar om att lyfta den affärsmässiga delen av att jobba med social hållbarhet, då kunskap inom detta alltmer efterfrågas även inom arkitektkåren.

– Vi arkitekter måste bli bättre på att marknadsföra detta. Och här kan guiden vara ett stöd. Tengboms målsättning är att den normkritiska designprocessen alltid ska vara en integrerad del av vår gestaltningsprocess i framtiden.

Hur gör jag om jag vill jobba normkreativt i mina projekt?

– Börja med att ladda ner normkreativ guide och bläddra runt bland exemplen, säger Dafni. Våga testa! Sedan är det bara att mejla. Vi hjälper gärna till!

Vi pratar ihop oss!
+46 855 52 99 49