Tillfälliga Saluhallen

Temporärt med stående intryck
Arkitektur, Inredning
Handel, Tillfälligt
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2013-2016
Projekttyp: Tillfällig saluhall
Miljö: Återbrukades helt och är i dag padelhall i Mölnlycke
Priser: Architizer A+ Award, Design S arkitekturpris, Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris

Handel med färska råvaror återvände till Östermalmstorg i form av Tillfälliga Saluhallen – signerad Tengbom. Den temporära byggnaden gjorde inte bara så att affärerna gick bättre än någonsin, den drog också ett nytt klientel till området och visade på nya användningssätt av stadens torg. God arkitektur i dess bästa form, tänkte vi.

Först lite historik

Östermalmstorg har historiskt varit en given plats för handelsstånd och försäljning av färska råvaror. Tills stadens förvaltning förbjöd detta, på grund av hygieniska och administrativa skäl. 1888 stod den nya saluhallen på hörnet av Humlegårdsgatan och Nybrogatan färdig, en handelsplats av modernaste slag. Samtidigt innebar det att torget förlorade sin ursprungliga funktion. Men då, när den tillfälliga saluhallen tog torget i besittning, spekulerade vi ändå i frågan ”tänk om” man hade valt att exempelvis täcka över marknaden med en permanent byggnad på dess ursprungliga plats. Hur skulle det ha förändrat Östermalms stadsbild och torgets funktion?

Förlust av yta blir positivt

128 år senare var Östermalms Saluhall i stort behov av upprustning och utveckling. Under ombyggnationen som pågick under två år, och som Tengbom också gjorde, beslutade Stockholms Stad att uppföra en temporär byggnad där handel kunde fortgå utan att handlare och stammisar påverkades allt för mycket. För att rymma alla handlare och saluhallens alla funktioner fick man lov att använda hela torgets yta för byggnaden på 1 970 kvadratmeter. En stor nöt att knäcka var att göra förlusten av stadsyta till något positivt. Det löste vi genom omsorgsfull arkitektur med mycket karaktär – en utformning som både lockade till aktivitet och besök, men som också visade respekt mot omgivningen.

Foto: Felix Gerlach Tillfälliga Saluhallen
Foto: Felix Gerlach

God arkitektur lönar sig

Förlängda öppettider i den temporära saluhallen bidrog till att en yngre målgrupp fick upp ögonen för mathallen. Med det sagt kanske man kunde tro att det äldre och ofta återkommande klientelet försvann, men så blev inte fallet.

Sanningen är att affärerna gick bättre  i den Tillfälliga Saluhallen, jämfört med i Östermalms Saluhall och antalet besökare gick upp.

Foto: Felix Gerlach
Foto: Felix Gerlach

Detta tilltalade förstås både handlare och Stockholms stad, så därför fortsatte vårt samarbete med staden för att ta tillvara på den unika atmosfären med ambitionen att ta med den in i den nyrenoverade hallen om några år. För oss är det ett starkt bevis på att god arkitektur lönar sig.

Nygamla funktioner

Östermalmstorg må ha sett annorlunda, med en struktur av trä och kanalplast placerad på dess mitt. Men stor hänsyn togs till att siktlinjer och rörelsestråk skulle bevaras. Exempelvis fanns det en entré på byggnadens alla fyra sidor, för att torgets befintliga flöde av gångtrafik skulle fungera. Salustånden var placerade längs breda och raka kommunikationsstråk vilket gjorde att orienterbarheten i byggnaden förenklades. Du kunde även se rakt igenom den, för att orientera dig såväl i staden som på torget.

Tillfälliga Saluhallen
Foto: Felix Gerlach

Karaktäristisk och temporär

Vi ritade en byggnad med en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och senare demontera när byggnaden tas ur bruk. Det här skapar också möjlighet att återanvända hallen på en annan plats, möjligtvis med en annan funktion. Trä som material har flera fördelar, i detta fall spelade dess lätta vikt störst roll med tanke på de svåra markförhållandena på torget. Det är också förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart. Exteriört klädde vi strukturen med obehandlade furustavar av varierande storlek. Sydvästra hörnet och sydöstra fasaden fick stora glaspartier för att erbjuda vyer både in och ut ur hallen. Den övre delen av saluhallen var helt klädd i en semitransparent kanalplast för att släppa in mycket dagsljus och lysa upp som en lykta framåt kvällen.

Foto: Felix Gerlach Tillfälliga Saluhallen
Foto: Felix Gerlach

Utmaningen och behållningen

Vi gillar att lösa problem och i detta projekt bidrog bland annat markförhållandena till utmaningen. Torget lutar 1,9 meter och är placerat rakt ovanpå en tunnelbanestation. Lösningarna vi kom fram gjordei grund och botten saluhallen möjlig, men ledde också till stående förbättringar med bland annat utbytta avloppsledningar och moderna sopsugslösningar för torget.

Blev Tillfälliga Saluhallen permanent?

Det fanns inga planer på att den temporära saluhallen skulle bli permanent, även då många besökare uttryckte en lust för det. Däremot var det precis det hallen blev – men på en annan plats. Wallenstam köpte hallen som monterades ned i delar och transporterades vidare till Mölnlycke, strax utanför Göteborg. Där blev hallen hem för sex padelbanor och en restaurang och kan nog i dag sägas äga titeln: Sveriges största återbruksprojekt.

Prisbelönad 

Tillfälliga Saluhallen har vunnit Design S utmärkelse i kategorin Arkitektur 2016, Architizer A+ Award i kategorin Commercial Retail 2017, samt Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris 2017. Saluhallen har också blivit nominerad i Mies van der Rohe Award senhösten 2016 och Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Johan Cederlöf Arkitekt SAR/MSA
Karin Löfgren Arkitekt Ph. D. SAR/MSA
Mark Humphreys Kontorschef Stockholm, Arkitekt SAR/MSA
Martin Rangfast Chef Affärsutveckling