Tillfälliga Saluhallen

Temporärt med stående intryck
Arkitektur, Inredning
Handel, Tillfälligt
Uppdragsgivare: Stockholms stad, Fastighetskontoret
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2013-2016
Projekttyp: Tillfällig saluhall

Handel med färska råvaror har återvänt till Östermalmstorg. Nu i form av Tillfälliga Saluhallen, signerad Tengbom. Den temporära byggnaden har inte bara gjort att affärerna går bättre än någonsin, den har också dragit ett nytt klientel till området och visar på nya användningssätt av stadens torg. God arkitektur i dess bästa form, säger vi.

Först lite historik

Östermalmstorg har historiskt varit en given plats för handelsstånd och försäljning av färska råvaror. Tills stadens förvaltning förbjöd detta, på grund av hygieniska och administrativa skäl. 1888 stod den nya saluhallen på hörnet av Humlegårdsgatan och Nybrogatan färdig, en handelsplats av modernaste slag. Samtidigt innebar det att torget förlorade sin ursprungliga funktion. Men idag, med en tillfällig saluhall som tar torget i besittning, kan vi spekulera i frågan ”tänk om” man hade valt att exempelvis täcka över marknaden med en permanent byggnad på dess ursprungliga plats. Hur skulle det ha förändrat Östermalms stadsbild och torgets funktion?

Förlust av yta blir positivt

128 år senare är Östermalms Saluhall i stort behov av upprustning och utveckling. Under ombyggnationen som kommer att pågå under två år, som Tengbom också gör, har Stockholms Stad beslutat att uppföra en temporär byggnad där handel kan fortgå utan att handlare och stammisar påverkas allt för mycket. För att rymma alla handlare och saluhallens alla funktioner fick man lov att använda hela torgets yta för byggnaden på 1 970 kvadratmeter. En stor nöt att knäcka var att göra förlusten av stadsyta till något positivt. Detta löste vi genom omsorgsfull arkitektur med mycket karaktär – en utformning som både lockar till aktivitet och besök, men som också visar respekt mot omgivningen.

Foto: Felix Gerlach Tillfälliga Saluhallen
Foto: Felix Gerlach

God arkitektur lönar sig

Förlängda öppettider i den temporära saluhallen har bidragit till att en yngre målgrupp fått upp ögonen för mathallen. Med det sagt kanske man tror att det äldre och ofta återkommande klientelet försvunnit, men så är inte fallet.

Sanningen är att affärerna går bättre nu i den Tillfälliga Saluhallen, jämfört med i Östermalms Saluhall och antalet besökare har gått upp.

Foto: Felix Gerlach
Foto: Felix Gerlach

Detta tilltalar förstås både handlare och Stockholms stad, så nu fortsätter vårt samarbete med staden för att ta tillvara på denna unika atmosfär med ambitionen att ta med den in i den nyrenoverade hallen om några år. För oss är det ett starkt bevis på att god arkitektur lönar sig.

Nygamla funktioner

Östermalmstorg må se annorlunda idag, med en struktur av trä och kanalplast placerad på dess mitt. Men stor hänsyn har tagits till att siktlinjer och rörelsestråk ska bevaras. Exempelvis finns det en entré på byggnadens alla fyra sidor, för att torgets befintliga flöde av gångtrafik ska fungera. Salustånden är placerade längs breda och raka kommunikationsstråk vilket gör att orienterbarheten i byggnaden förenklas. Man kan även se rakt igenom den, för att orientera sig i staden och på torget.

Tillfälliga Saluhallen
Foto: Felix Gerlach

Karaktäristisk och temporär

Vi har ritat en byggnad med en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och senare demontera när byggnaden tas ur bruk. Det skapar också möjlighet att återanvända hallen på en annan plats, möjligtvis med en annan funktion. Trä som material har flera fördelar, i detta fall spelade dess lätta vikt störst roll med tanke på de svåra markförhållandena på torget. Det är också förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart. Exteriört klädde vi strukturen med obehandlade furustavar av varierande storlek. Sydvästra hörnet och sydöstra fasaden fick stora glaspartier för att erbjuda vyer både in och ut ur hallen. Den övre delen av saluhallen är helt klädd i en semitransparent kanalplast som släpper in mycket dagsljus och lyser upp som en lykta på kvällen.

Foto: Felix Gerlach Tillfälliga Saluhallen
Foto: Felix Gerlach

Utmaningen och behållningen

Vi gillar att lösa problem och i detta projekt har bland annat markförhållandena bidragit till utmaningen. Torget lutar 1,9 meter och är placerat rakt ovanpå en tunnelbanestation. Lösningarna vi kom fram till har i grund och botten gjort saluhallen möjlig, men också lett till stående förbättringar med bland annat utbytta avloppsledningar och moderna sopsugslösningar för torget.

Ska Tillfälliga Saluhallen bli permanent?

Det finns inga planer på att den temporära saluhallen ska bli permanent, även då många besökare har uttryckt en lust för det. Vi kan bara hålla med och peka på att saluhallen givit Östermalms Torg nytt liv, samt gjort det till en plats att besöka mer än någonsin.

Prisbelönad 

Tillfälliga Saluhallen har vunnit Design S utmärkelse i kategorin Arkitektur 2016, Architizer A+ Award i kategorin Commercial Retail 2017, samt Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris 2017. Saluhallen har också blivit nominerad i Mies van der Rohe Award senhösten 2016.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Mark Humphreys Kontorschef Stockholm, Arkitekt SAR/MSA
Johan Cederlöf Arkitekt SAR/MSA
Karin Löfgren Arkitekt Ph. D. SAR/MSA
Martin Rangfast Chef Affärsutveckling