Pop up-park Humlegårdsgatan

Tillfällig oas ger gatan liv
Pop-up park Humlegårdsgatan
Arkitektur, Landskap
Gator & Torg, Park & Lek, Tillfälligt
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2016
Projekttyp: Tillfällig gatupark
Snickeri: Klöver Knekt

Mitt i Stockholms shoppingdistrikt har vi skapat en grönskande oas. En relativt anonym gatusnutt förvandlades till en plats att vistas och umgås på. Välkomna till stadens vardagsrum eller också kallat Pop-up park Humlegårdsgatan.

Associationerna går till the High Line i New York och Roppongi Hills bänklandskap i Tokyo. Det är i alla fall vad besökarna av Pop up-parken på Humlegårdsgatan menar. Här, på gatans nedre 50 meter närmast Sturegatan, har vi på uppdrag av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och i samarbete med Stockholm stad, skapat en tillfällig gatupark. Vi kallar det för att vardagsrummet flyttar ut, och här möter danska sanddyner italiensk sorbet.

Tydligare gatustråk

Under sommaren 2016 kommer fyra liknande pop up-parker att uppföras i Stockholm. Ambitionen är att förtydliga vissa gatustråk och visa på ett specifikt områdes potential.

Här möter danska sanddyner italiensk sorbet.

Vår analys av Humlegårdsgatan är att den idag är en ganska smal, smutsig och bullig gata. Trots att det är ett stråk där många rör sig är den en ganska anonym gata med lite utrymme för paus.

Pop-up park Humlegårdsgatan
Foto: Tekla Evelina Severin

Syftet med Pop-up park Humlegårdsgatan är att stärka stråket mellan målpunkterna Stureplan och Östermalmstorg. Men också att lyfta Humlegårdsgatan till en destination med egen karaktär likt Biblioteksgatan. Vi ville göra den ljusare, luftigare och införa pausytor som gör området till en plats att vistas på – inte bara passera. Ett vardagsrum.

Platser för den bekväme

Ett kluster av plattformar i trä, målade i mintgrönt och rosa tvingar ned hastigheten på gatan där biltrafik är helt avstängd under perioden som popup-parken är öppen. Trämöblerna blir som urbana stiliserade öar med sittplatser på olika höjder och i alla riktningar. Genom att docka dem mot trottoaren förlänger vi även rummets bredd och suddar ut gränserna mellan gata och gångstråk. Här ska man kunna sitta både avslappnat och bekvämt. Hittills har öarna agerat både buffébord vid invigningen av parken och arena för morgonens meditation.

– Det gör oss glada att förbipasserande och folk i området tar parken till sig men då använder den på eget sätt. Vi ville skapa en plats som är lättsam, demokratisk och lustfylld, så det passar verkligen vår bild, säger Anders Brandstedt, landskapsarkitekt på Tengbom.

Pop-up park Humlegårdsgatan
Foto: Tekla Evelina Severin

Pop up-park Humlegårdsgatan är färgglatt

Öarna är fyllda med grönska och målade i sorbetfärger som hör sommaren till, medan asfalten är målad i ett strösselmönster i samma kulörer. Bakom konceptet som andas lekfullhet, spring i benen och sommarlov ligger en grundlig analys av trafiksituationen samt en nulägesanalys, med målet att besvara vad som kan förbättras i området. Förhoppningen är att satsningen blir så lyckad och uppskattad att Trafikkontoret och Stockholm stad ser potential och gör fler och större liknande. Kanske till och med permanenta satsningar framöver. Tillsammans tar vi gatorna i besittning.

Initiativtagare till satsningen är Gamla Liv som också äger fastigheterna på respektive sida om gatusträckan.

Kontaktperson

Anders Brandstedt

Landskapsarkitekt LAR/MSA
+46 8 412 53 85

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Landskapsarkitekt LAR/MSA
Oscar Malmerberg Landskapsarkitekt
Åse Larsson Uppdragsansvarig arkitekt, gestaltningsledare