Paviljong Havoteket

För omsorgen till havet
Arkitektur
Tillfälligt
Uppdragsgivare:
Färdigställt år: 2022
Samarbetspartners: Serneke, Helsingborgs stad
Plats: Oceanhamnen, Helsingborg
Fotograf: Felix Gerlach

Kanske klappade du fiskarna i Klappakvariet. Eller kanske läste eller labbade du och lärde dig mer om djur- och växtlivet under vattenytan. Under H22 City Expo skapade vi paviljong Havoteket i Helsingborg. En hållbar kunskapsplats för alla som var nyfikna på havet.

Helsingborgs stadsmässa  H22 City Expo som pågick 30 maj till 3 juli 2022 fokuserade på stadsutveckling och innovativa lösningar för den smarta och hållbara staden. Här öppnade Hemsö, Helsingborgs stad, Tengbom, Serneke och Helsingborgs hamn upp paviljong Havoteket.

Under H22 City Expo hade ett fyrtiotal skol- och förskoleklasser bokat egna lektionspass med marin pedagogik. Här kunde eleverna titta närmare på mikrolivet i havet och samtidigt skapa egna näringsvävar.

Havoteket – ett urbant och offentligt havsrum

Paviljongen fungerade således som en prototyp av framtidens inkluderande lärmiljö med utomhuspedagogik och aktiviteter för människor i alla åldrar. Här fick besökaren lära sig om havet ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kunde barn och unga mötas, läsa, labba och lära, och också klappa fiskar i Klappakvariet. Konceptet vilade på ett tydligt inkluderingsperspektiv – alla skulle känna sig välkomna till Havoteket.

– Tillsammans ville vi skapa en urban mötes- och utbildningsplats, där besökare kunde förundras över det marina livet och se hur viktigt det är att ta vara på det, både i vardagen och i utvecklingen av staden, säger Berit Christenson, regionchef på Hemsö.

Havoteket skapades i ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Hemsö samhällsfastigheter, Tengbom arkitekter, Serneke och Helsingborgs hamn.

Miljösnäll arkitektur

Arkitekturen i Havoteket speglade havet och vinden, och genomsyrades även av hållbarhet och cirkulära lösningar. Den till stora delar återbrukbara paviljongen var nio meter hög och byggd med ställningskonstruktioner, trätrall, plywoodskivor och ställningsväv. Det böljande tyget utmed fasaden skulle föra tankarna till havets vågor. Den öppna utställningsytan var totalt 185 kvadratmeter och besökarna gick in och ut genom tre entréer.

Konceptet vilade på ett tydligt inkluderingsperspektiv – alla skulle känna sig välkomna till Havoteket.

Den öppna utställningsytan var totalt 185 kvadratmeter och besökarna gick in och ut genom tre entréer.

Att skapa arkitektur som är snäll mot miljön, jämställd och inkluderande, och samtidigt fylld med lättillgänglig kunskap är bara möjligt i ett kreativt och skarpt samverkansprojekt. Havoteket är ett fint exempel på ett sådant projekt och vår förhoppning är att fler, liknande initiativ kommer starta upp. Där samskapande över yrkesgränser och också titlar skapar nya platser för människans, samhällets och miljöns bästa.

Havoteket
Det böljande tyget skulle föra tankarna till havets vågor.

Efter H22 City Expo blev Havoteket nedmonterat. I enighet med det cirkulära perspektivet kommer både marken och också byggmaterialet att bli återbrukat.

Kontaktperson

Maria von Porat

Arkitekt
+46 42 19 48 53

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Annelie Håkansson Handläggande gestaltningsledare
Carolina Pérez Rabelo Arkitekt
Evelyn Amaya Arkitekt
Maeva Chardon Handläggande arkitekt, återbruksspecialist
Maria Von Porat Uppdragsledare
Vesna Vasiljkovic Uppdragsansvarig arkitekt