People’s Walk

Ett jämlikt promenadstråk i Helsingborg
Arkitektur
Tillfälligt
Uppdragsgivare:
Byggår: 2022
Samarbetspartners: Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning, OBOS
Fotograf: Felix Gerlach

Världens första certifikat för jämlikhet i stadsutveckling gick i juni 2022 till People’s Walk i Helsingborg. Ett tryggt och jämlikt promenadstråk i hjärtat av Oceanhamnen – utformat av invånarna själva.

När stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun genomförde en trygghetsenkät i stadsdelen Söder visade den att nästan en av fyra i området upplevt olika typer av otrygghet. Här startade nu ett långsiktigt trygghetsarbete med syfte att skapa platser där medborgarna skulle känna sig delaktiga och trygga. Ett första trygghetsprojekt  genomfördes på Gustav Adolfs torg. Projektet blev startskottet för ett certifieringssystem för jämlikhet i byggd miljö och i stadsutvecklingen.

Paviljongen People’s Voice är byggd av hela 3 000 returbackar. Ett vinnande förslag i en arkitekttävling med studenter från Arkitektskolan i Lund.

Invånarna skapar stadsmiljön

Promenadstråket People’s Walk i Oceanhamnen är det första projektet inom certifieringen JämtJämlikt. Det kom till i samband med Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo. Bakom projektet står Helsingborgs stad och OBOS med Tengbom som samarbetspartner.

– People’s Walk är ett offentligt rum som utforskar nya sätt att låta invånare sätta sin prägel på stadsmiljö och samtidigt utforska hur jämlikhet i byggd miljö kan te sig, säger Vesna Vasiljkovic, tidigare affärs- och kontorschef på Tengbom som varit projektledare och initiativtagare för JämtJämlikt tillsammans med Helsingborgs stad.

Flaskpost med jämlikhetsbudskap

Vad är jämlikhet för dig? Vad skulle du skriva?

I mitten av stråket finns paviljongen People’s Voice, byggd av 3 000 returbackar. Det var det vinnande förslaget i en arkitekttävling med studenter från Arkitektskolan vid Lunds universitet. I de klarröda backarna finns pantflaskor fyllda med vatten i olika färger som för tankarna till sol, vind och regn. I ett tio meter högt, rött torn kan besökarna lämna sina budskap och tankar om jämlikhet i en tom läskflaska.

 

 

Budskapen blästras sedan i återbrukade naturstenar och ställs ut på People´s Walk. De blästrade stenarna kommer bli permanent markbeläggning på People´s Walk. Vid paviljongen pågår även en utställning som berättar om hur staden och OBOS arbetar med jämlikhet.

Inkludera äldre för tryggare kvällar på stan

I Oceanhamnen bor många äldre i åldern 67 år och uppåt. Många i den åldern rör sig alltmer sällan i staden under kvällstid. För att ändra på det tog man tillvara deras synpunkter under projektet. I JämtJämlikt finns ett krav på att varje plats medvetet ska hitta en strategi för att föra samman de grupper som vanligtvis inte möts.

– Tillsammans med staden har vi genomfört samtal med äldre invånare som bor i Oceanhamnen och i det närliggande Söder. Vi ville förstå vad de behöver och vill ha i staden, berättar Vesna. Tanken var att hitta aktiviteter att utveckla på People’s Walk efter H22-mässan. Äldre är en spännande grupp, de har mycket tid och stor livserfarenhet och det är intressant att fundera på hur den kompetensen kan användas i våra städer.

Stråket People’s Walk går mellan Dockanparken och Redaregatan i Helsingborg.

People’s Walk jämlikhetscertifierat

Under H22 City Expo delade forskningsinstitutet RISE ut det första JämtJämlikt-certifikatet till Helsingborgs Stad för People´s Walk. JämtJämlikt ger ett ramverk för att arbeta systematiskt och förebyggande med alla diskrimineringsgrunder, samt att förverkliga mänskliga rättigheter och uppnå social hållbarhet.

– Om vi vill ha en jämlik stad kan vi inte fortsätta planera och bygga som vi alltid har gjort, säger Vesna. Målet har varit att skapa en systematik för innovativt arbete med jämlikhet och mänskliga rättigheter i arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser. Vår förhoppning är därför att JämtJämlikt ska inspirera och vägleda en förändring i hur branschen arbetar konkret med jämlikhet.

Projektet People’s Walk var så populärt under H22 City Expo att staden bestämde sig för att låta People’s Voice stå kvar över sommaren 2022 fram till 14 augusti.

People’s Walk i Helsingborg tog hem certifikat för jämlikhet i stadsutveckling och blev därmed först ut i världen att certifieras.

Kontaktperson

Pernilla Woelfer

Arkitekt
+46 42 19 48 54