JämtJämlikt certifierar jämlika, offentliga miljöer

En jämlik stad kräver både nya arbetssätt och smarta samarbeten (och lite mod). Därför krokade vi arm med Raoul Wallenberg Institute, RISE och Helsingborgs stad och tog fram JämtJämlikt – ett certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer och städer. 

Ett systematiskt jämlikhetsarbete

För invånaren i staden innebär JämtJämlikt att staden kan utvecklas för alla – oavsett ålder, kön, inkomst och härkomst, religion eller funktionsnedsättning. Men allas rätt till staden kräver nya arbetssätt. Fördelarna med JämtJämlikt för beslutsfattare och beställare är att de får möjlighet att säkerställa att förändringsarbetet verkligen blir genomfört på ett systematiskt sätt. Jämlikhetsarbete som enbart bygger på enstaka eldsjälar riskerar att misslyckas på sikt. Behovet har varit stort av verktyg för att styra dessa processer.

Jämlikhetsarbete som bygger på enstaka eldsjälar riskerar att misslyckas på sikt.

För att skapa en stad där alla inkluderas behöver vi ett erkänt system för oberoende jämlikhetscertifiering av alla processer och steg i stadsutvecklingen. JämtJämlikt ger ramarna som kan säkerställa arbetet med alla diskrimineringsgrunder och ett förebyggande arbete för mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Visionen är att det blir ett verktyg för att uppnå nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning, liksom att sträva mot målen i Agenda 2030. För arkitekter som använder certifieringssystemet kan det underlätta att skapa tydlighet i processen med beställaren. Därför är certifieringen tillgänglig för alla som vill använda den.

Certifieringen

Certifieringen ökar förståelsen för de sociala, ekonomiska och samtidigt de ekologiska vinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik stadsplaneringsprocess. Systemet bygger på nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning och leds av de tre grundprinciperna för mänskliga rättigheter: icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar. I första hand har projektet fokuserat på stadens gemensamma rum. Som bibliotek, kultur- och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator.

Arbetet sker genom en medskapandeprocess där behovsägarna är aktiva i att ta fram de olika delarna av systemet. De första projekten är redan lanserade. Först ut var Helsingborgs stad, som också var med och utvecklade certifieringen. Senast certifierade Arvika kommun hela sin översiktsplan.

”Det är genom att arbeta systematiskt och i praktiken med jämlikhet som vi kan närma oss vår vision, och certifieringen hjälper oss att hålla rätt riktning i samhällsplaneringen”, Ida Svensson, samhällsbyggnadschef i Arvika kommun.

Går du i certifieringstankar eller vill du bara bolla en tanke? Hör av dig till Vesna!
+46 422 878 24