JämtJämlikt – för en jämlik byggd miljö

En jämlik stad kräver både nya arbetssätt och smarta samarbeten (och lite mod). Därför krokade vi arm med Raoul Wallenberg Institute, RISE och Helsingborgs stad och tog fram JämtJämlikt – ett certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer och städer. 

Ett systematiskt jämlikhetsarbete

Hjärtat i JämtJämlikt handlar om att staden ska planeras och byggas för alla – oavsett ålder, kön, inkomst och härkomst, religion eller funktionsnedsättning. Men allas rätt till staden kräver nya arbetssätt. Det kräver också nya metoder och verktyg som hjälper till att styra processerna åt rätt håll. Med JämtJämlikt kan beslutsfattare och beställare säkerställa att förändringsarbetet blir genomfört på ett systematiskt sätt.

Jämlikhetsarbete som bygger på enstaka eldsjälar riskerar att misslyckas på sikt

Vår vision är att JämtJämlikt ska bli ett verktyg för att uppnå nationell lagstiftning vad gäller diskriminering och tillgänglighet. Samtidigt ska det sträva mot målen i Agenda 2030. För arkitekter kan JämtJämlikt underlätta i att skapa tydlighet i processen med beställaren och just därför är certifieringen tillgänglig för alla som vill använda den.

Certifiering av jämlika miljöer

För att bygga en stad för alla behöver vi ett erkänt system för oberoende jämlikhetscertifiering. Ett system som tar hänsyn till alla processer och skeden i stadsutvecklingen. JämtJämlik-certifieringen ökar förståelsen för de sociala och ofta även ekonomiska vinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik stadsplaneringsprocess. Främst fokuserar certifieringen på stadsplanering med övergripande kopplingar och tillgänglighet till stadens service och utbud, men också på stadens gemensamma rum och byggnader. Som till exempel icke-kommersiella mötesplatser, torg, parker, bibliotek, kultur- och idrottshallar och skolor.

Arbetet sker genom aktivt medskapande där behovsägarna är involverade i de olika stegen i JämtJämlikt. Och de första projekten är redan igång. Först ut var Helsingborgs stad, som också var med och utvecklade certifieringen med People´s Walk. Arvika kommun har certifierat sin översiktsplan. Även Ängelholmshem har certifierat en utvecklingsplan för ett bostadsområde.

”Det är genom att arbeta systematiskt och i praktiken med jämlikhet som vi kan närma oss vår vision, och certifieringen hjälper oss att hålla rätt riktning i samhällsplaneringen”, säger Ida Svensson, samhällsbyggnadschef i Arvika kommun.

Går du i certifieringstankar eller vill du bolla en idé? Hör av dig!
+46 706 80 08 88