Tjejtrappan Helsingborg

Mer jämlikhet med VR och tjejer
Stadsbyggnad
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2018
Plats: Helsingborg
Samarbetspartners: Rise, Raoul Wallenberg institute

Hur blir stadsplaneringsprocessen mer inkluderande? Och hur kan arkitektens metoder anpassas för att inkludera fler gruppers upplevelser, drömmar och idéer? Med Tjejtrappan utforskade vi hur man kan använda VR för att samskapa staden ihop med en grupp tjejer – ovana vid detaljplaner och sektionsritningar.

Att en offentlig plats är dominerad av en grupp människor, samtidigt som andra känner sig rädda, exkluderade eller otrygga där – det är varken rättvist eller hållbart. Men med arkitektur och förändrade gestaltningsprocesser är det möjligt att skapa inkluderande rum. I projektet “Var är tjejerna” har vi tillsammans med Helsingborgs stad och femton tjejer från årskurs åtta undersökt hur jämlikhet kan skapas i staden. Men att designa ett nytt rum i staden är ingen lätt uppgift ens för en erfaren stadsplanerare, hur kunde vi då hitta mer inkluderande processer?

Tänk dig din offentliga favoritplats. Vilka tror du känner sig osäkra eller exkluderade där?

Upplevd design genom VR

Under en prototypande process ihop med tjejerna valde vi ut tre platser de ville förändra. Tjejerna analyserade platserna och designade egna förslag på hur platserna skulle kunna bli mer inkluderande och jämlika. Tillsammans byggde vi upp tjejernas idéer i 3D och gjorde det möjligt för gruppen att uppleva sin egen design i Virtual Reality (VR). På så sätt kunde de ingå i en iterativ, snabb och laborerande arbetsprocess för att justera och förbättra förslagen och berättelserna de utvecklade. Projektet mynnade ut i att ett av förslagen – tjejtrappan – blev verklighet på en av de utvalda platserna.

Tjejtrappan

Exkluderad grupp fick påverka

Projektet gav en exkluderad grupp möjlighet att påverka delar av staden de annars knappt vågat besöka. För att skapa mer inkluderande och jämställda platser måste vi bryta tankemönster redan på planeringsstadiet. Med hjälp av VR skapade vi en snabbare dialog och en samskapande process i projektet. Förståelsen för förslagen ökade då deltagarna fick uppleva förslagen både som designer och som användare. Med hjälp av vår VR-metod förenklade vi också kommunikationen i projektet, både inom designteamet och för användarna av trappan. Det här både byggde engagemang och sparade tid i projektet. Projektet är en del i JämtJämlikt – en certifiering för jämlika, offentliga miljöer.

Kontaktperson

Malin Bosrup

Kontorschef Helsingborg
+46 42 400 87 42