Djäkne parks idrottshall

Tävling

Vi tror på styrkan i att arbeta tillsammans. Och när vi tävlar är vårt mål alltid att vinna. Därför tar vi oss an varje tävling vi medverkar i med full kapacitet och drar nytta av fördelen av att vara ett stort företag med bred kompetens och expertis över hela landet. 

Att tävla gör oss bättre

En arkitekttävling är ett innovativt och samskapande arbetssätt där vi säkrar att Tengboms arkitektur håller toppklass. Genom att arbeta med givna förutsättningar såsom tid, budget och kreativa förhållningsregler vässar vi hela tiden vår kompetens med slutmålet att leverera god arkitektur. Ramarna och reglerna kring olika tävlingars utformande ser vi som oerhört positivt – de hjälper oss att bli än mer kreativa och leveranssäkra.

Tävlingsteamet på Tengbom

På Tengbom har vi ett tävlingsteam med en medarbetarstab där alla är utvalda utifrån sitt specifika kompetensområde. Teamet leds av vår tävlingsansvarige Andreas Nordström.

− Med ett team av arkitekter, specialiserade på tävlingar och tidiga skeden plus ett land fullt av experter på alla möjliga olika områden, har jag ett stöd få förunnat, säger Andreas. Det är kollektiv intelligens när den är som bäst.

På rätt spår

En väl genomförd tävling där vi tillsammans satsar vår kreativitet och kompetens för att åstadkomma det bästa förslaget, ger långsiktiga värden både för beställaren och samhället. Och inte minst för oss arkitekter.

– På Tengbom är tävlingar en viktig del av verksamheten, säger Mark Humphreys, kontorschef och partner på Tengbom. Att ständigt mäta oss mot andra vässar vår kompetens. När vi vinner vet vi att vi är på rätt spår och om en branschkollega tar hem vinsten är det ett utmärkt tillfälle att ödmjukt lära oss något.

Det är kollektiv intelligens när den är som bäst.

På Tengbom väljer vi strategiskt att satsa på och utveckla vår tävlingsorganisation. Det senaste året har vi bland annat vunnit uppdraget om besökscentret Bergs slussar vid Göta kanal, som även blev nominerat i WAF, samt tävlingen om en ny idrottshall i Norrköping.

Vill du veta mer om vårt tävlingsteam?
+46 768 53 20 04