Att tävla gör oss bättre

Nu står det klart att Tengbom vunnit tävlingen om Djäkneparkens nya idrottshall i Norrköping – en av tre tävlingar vi deltagit i senaste tiden. I tävlingarna om en ny arena i Kungsbacka och ett nytt krematorium i Oskarshamn gick vi inte hela vägen. Men en vinst av tre är ett bra resultat tycker Andreas Nordström, tävlingsansvarig på Tengbom.

− Medan vi alltid strävar efter att vinna i arkitekttävlingar, ser vi varje deltagande som en möjlighet till utveckling, säger Andreas. Varje seger är otroligt viktig och glädjande, men även de gånger vi inte når toppen tar vi med oss värdefulla lärdomar. För Tengbom representerar varje tävling en chans att ytterligare finslipa vår arbetsmetodik och låta oss utmanas av unika villkor – i allt från skiftande budgetar till olika tidplaner och teamdynamik. Vårens tre tävlingar hade alla olika förutsättningar och i varje projekt lärde vi oss något nytt. Jag är otroligt stolt över alla som varit inblandade. De har lagt ner så mycket tid och energi, och deras insatser har verkligen gjort skillnad. Att tävla gör oss helt enkelt bättre.

Andreas Nordström, tävlingsansvarig på Tengbom.

Men Andreas, varför tävlar man i arkitektur?

− Att tävla stärker oss som arkitekter, både som individer och som organisation. När vi tävlar utmanar vi oss själva, testar våra idéer och växer som arkitekter. Det ger oss också en möjlighet att visa vad vi går för, både inom och utanför företaget. Genom tävlingar kan vi attrahera nya medarbetare och förhoppningsvis även stärka vårt varumärke långsiktigt.

Utöver detta hjälper tävlandet oss att finjustera vår förmåga att arbeta under tryck, att sätta ihop de bästa teamen baserat på projektets specifika behov, och att analysera, förstå och uppfylla våra kunders förväntningar. Varje tävling utmanar oss att hålla en konstant hög kreativ nivå, trots givna ramar och ibland snäva tidsfrister. Det inte bara skärper vår tekniska förmåga, utan lär oss också att vara adaptiva, flexibla och att alltid sträva efter bästa möjliga lösning. Och även om målet alltid är att vinna, så vet vi att varje erfarenhet, vinst eller förlust, formar oss till en lite bättre arkitekt än den vi var innan.

 

Sammanfattning av de tre tävlingarna

Vårt förslag för Oskarshamns nya krematorium

Vinnare Atrio Arkitekter AB.

Visualisering: PLAY-TIME

Vårt mål var att skapa en harmonisk samtida byggnad präglad av ödmjukhet inför krematorietypologins funktionella och emotionella krav, som behandlar både brukare och besökare med värdighet. Exteriören kombinerar lugna och neutrala lokala naturmaterial med generösa fönster som släpper in rikligt med dagsljus. Kring det väver vi samman det omgivande landskapet med de angränsande skogskyrkogårdsmiljöerna. Vi erbjuder organiserade vandringar och utvalda platser för reflektion och minnesstunder.

I krematoriet är välplanerade rum noggrant organiserade så att effektiva flöden av personal, teknik och kisttransporter inte krockar med anhöriga. De sörjande får en avskild del med välkomnande ankomsthall, familjerum med möjlighet att bevittna kremeringen och en rofylld gård där man kan landa i stundens känslor. Samma djupa hänsyn visas mot annars ofta styvmoderligt behandlade personal- och teknikutrymmen där dedikerade gårdar och omsorgsfullt planerade ytor ger en god och attraktiv arbetsmiljö.

Visualisering: PLAY-TIME

Det som utmärker krematoriet är hur den gestaltats för att vara en inkluderande trosneutral plats för gemenskap och bearbetning av sorg. Alla rum för brukare, besökare och anhöriga bjuder på vackra utblickar över landskapet och bidrar till en rofylld atmosfär med närhet till naturen. Vi är mycket stolta över vårt bidrag och tror att krematoriet hade kunnat bli en betydelsefull plats för tröst och kontemplation.

Vårt förslag för Kungsbacka arena

Vinnare Semrén & Månsson arkitekter AB tillsammans med Hille Melbye Arkitekter.

Visualisering: PLAY-TIME

Vårt förslag Spel-Rum är mer än bara en arena. Det är en visionär idé om hur stadsrum kan omformas för att bättre integrera med sin omgivning och dess invånare. Placerad där stad möter land, utnyttjar den sin position för att koppla ihop dessa två miljöer. Vi har tänkt bortom gränserna för den traditionella arenan. I stället för en massiv och stängd byggnad har vi tagit fram en serie av interagerande rum i storlek och funktion som alla har gemensamt att de uppmuntrar till interaktion, aktivitet och upptäckt. Vissa rum är avsedda för storskaliga evenemang, medan andra är mer intima zoner för avkoppling eller kreativa uttryck. Ett viktigt inslag i förslaget är flexibiliteten. Med en modulär design kan rummen anpassas efter olika behov, vilket gör det möjligt för arenan att ständigt förnyas och reagera på samhällets skiftande önskemål. Kort är Spel-Rum en plats där sport, kultur, rekreation och natur samverkar för att ge alla besökare en rik och dynamisk upplevelse.

Och slutligen vårt förslag om Djäkneparkens nya idrottshall – uppdraget vi vann.

”Ett mycket spännande och smart omhändertagande av en stor och annars outnyttjad yta, i ett läge av innerstaden där varje kvadratmeter mark är värdefull”, var en del av juryns motivering.

Djäkneparkens
Visualisering: PLAY-TIME

I Kronan på Verket har vi tagit fasta på Norrköpings stads träbyggnadsstrategi. Genom limträ och korslimmade träskivor som huvudbyggnadsmaterial skapar vi inte bara en hållbar konstruktion. Vi ger också byggnaden en naturlig och inbjudande atmosfär. På taket av hallen har vi placerat en livlig aktivitetspark. Den här utomhusytan blir central i vår vision att integrera idrottshallen med omgivningen. I stället för att bara vara en byggnad i parken, blir hallen och takparken en naturlig förlängning av både parken och skolgården.

Grattis, säger vi till kontoren som vann de andra två tävlingarna. På Tengbom siktar vi vidare mot nya tävlingar som gör oss ännu bättre!

Vill du prata tävlingar?
+46 768 53 20 04