Bergs slussar besökscentrum

En fyr om natten
Arkitektur, Landskap
Kultur
Uppdragsgivare:
Total yta: 1 000 - 1 500m2
År: Gestaltningsförslag 2022
Plats: Linköping
Renderingar: Metro Cúbico Digital
Priser och utmärkelser: Nominerat i World Architecture Festival 2022

En kombination av wow och lågmäldhet, storslagenhet och en förmåga att smälta in i det rika kulturlandskapet. Snart får Bergs slussar i Linköping ett magnifikt besökscentrum.

Högst upp vid Göta kanals största slusstrappa möter en storslagen utsikt besökaren. Och just här ska det nya besökscentret byggas, vid Bergs slussar. Nedanför vilar de sju slussarna som bär fartyg och båtar upp från sjön Roxen. I andra riktningen fortsätter kanalen genom landskapet med kulturlämningar från järnåldern, genom århundraden av jordbruk till industrialiseringens början och dagens fritidsbåtar.

Besökscentrum Bergs slussar
Besökscentret hämtar inspiration från både naturlandskapet och de gamla gårdshusen i området.

Självklar upplevelse på turistkartan

Det nya besökscentret består av tre sammanhängande byggnader inspirerade av naturlandskapet och de gamla gårdshusen i området. Så småningom kommer ett utsiktsrum, utställningsytor, konferensanläggning samt en restaurang för hundra gäster att växa fram.

Förlängt landskap

Byggnaderna är en ödmjuk blandning av gammalt och nytt.

De enkla sadeltaken efterliknar den traditionella bebyggelsen i trakten. Men i byggnadens motsatta ände har taken formats av den naturliga kurvan, så att de istället blir en förlängning av landskapet genom de öppna gavlarna som bjuder in utsikten. Husen smälter in i landskapet men på natten blir de mer synliga tack vare de öppna glaspartierna, som ska lysa som en fyr för båtarna som navigerar i slussarna.

Fast fyr i mörk natt

– Mjuka kurvor från bygdens kullar låter byggnaderna omfamna gården, säger Antonio Minto, uppdragsansvarig på Tengbom. Men medan den traditionella svenska gården vänds inåt, till en stängd gårdsplan, låter kurvorna här istället byggnaderna öppna sig mot den omgivande utsikten.

Kanalen som identitetsmärke

Uppdelningen i flera byggnader hjälper till att anpassa skalan till den traditionella bebyggelsen i området. Besökscentret speglar också den livliga kanalen och den lilla hamnen. Byggnadernas kurva i kombination med sadeltakens vinkel gör att byggnaderna liknar upp och nervända båtar.

Klimatsnäll (trä)konstruktion

Träkonstruktionen är inte bara en del av byggtraditionerna i området, utan också en del av de hållbara idéerna bakom byggnaderna. Trä kan man införskaffa i närheten, vilket i sin tur ytterligare minskar koldioxidutsläppen. Konstruktionens lätthet gör det också möjligt att slippa gräva i kulturlandskapet. Det minskar såväl utsläppen under bygget som åverkan på landskapet.

Besökscentrum Bergs slussar
Konstruktionens lätthet gör det möjligt att slippa gräva i kulturlandskapet, vilket minskar både utsläpp och åverkan på landskapet.

– Trä gör också byggnaderna mer flexibla och framtidssäkra, eftersom det blir möjligt att göra förändringar eller till och med demontera och flytta dem, berättar Antonio.

Kontaktperson

Antonio Minto

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 73 371 38 39

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Antonio Minto Uppdragsansvarig Arkitekt
Joao Pereira Uppdragsledare
Joao Gaspar Gestaltningsledare
Helena Hasselberg Landskapsarkitekt
Soheil Shahnazari Arkitekt