Företagsfakta

Här hittar du information om Tengbom som bolag. Som hur vi önskar ha fakturor och vem som egentligen är partnerrepresentant i styrelsen.

Organisationsnummer

556329-9113

Momsregistreringsnr/VATnr

SE556329911301

Fakturering

Elektronisk faktura
Vi önskar att alla fakturor från våra leverantörer skickas som elektroniska fakturor. Saknas en permanent lösning för att skicka e-faktura kan du kostnadsfritt manuellt registrera upp till 100 fakturor per år till oss här:
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/tengbom

Elektronisk adress
Org.nr: 5563299113 eller GLN: 7365563299111

En korrekt referens med kostnadsställe eller projektnummer måste anges annars når inte fakturan fram:

Kostnadsställe fyra siffror (XXXX)
Projektnummer sju siffror (XXXXXXX) som kan följas av suffix 1–3 siffror (XXXXXXX-XXX)

Faktura via mail
5563299113@kollektorinvoice.se
En fakturafil per mail med faktura och eventuella bilagor i samma fil.

Pappersfakturor
Tengbomgruppen AB
556329–9113
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Ägare    

Tengboms partnergrupp samt ägarpartnern Sobro.

Styrelse       

Mats Jönsson (ordförande)
Ragnar Söderberg (Sobro)
Caroline Hellström (Sobro)
Sandra Skoglund (partnerrepresentant)
Pontus Eriksson (partnerrepresentant)
Helena Elisson (arbetstagarrepresentant suppleant)

Koncernledning

Jan Mattsson CEO
Simon Boethius CFO
Maria Wahlström CHRO
Linda Camara  Regionchef
Ivana Kildsgaard Director of Sustainability and Quality
Mark Humphreys Regionchef Stockholm
Kajsa Crona Regionchef Väst
Peter Häggmark VD MAF Arkitekter

Affärsstöd

Ivana Kildsgaard Hållbarhet – och kvalitetschef
Hanna Sydow tf Bolagsjurist
Linn Källström Anbudschef (LOU)
Martin Rangfast Affärsutvecklingschef
Mia Lindberg Kommunikationschef
Morgan Lindström IT- och digitalchef
Simon Boethius CFO

Omsättning
Ca 511 MSEK (2020)

Siffror och rapporter
Årsredovisning Tengbomgruppen AB 2021
Hållbarhetsrapport 2021
Tengboms Kvalitets- och hållbarhetspolicy

Medarbetare   

Runt 500 personer på 14 orter i Sverige och Finland.

Saknade du någon information? Ring Mia!
+46 8 410 354 93