Företagsfakta

Här nedan finner du information om Tengbom som bolag. Som hur vi önskar ha fakturor och vem som egentligen är partnerrepresentant i styrelsen. Det är Emma.

Organisationsnummer

556329-9113

Momsregistreringsnr/VATnr

SE556329911301

Fakturering

Elektronisk faktura
Vi önskar att alla fakturor från våra leverantörer skickas som elektroniska fakturor. Saknas en permanent lösning för att skicka e-faktura kan du kostnadsfritt manuellt registrera upp till 100 fakturor per år till oss här:
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/tengbom

Elektronisk adress
Org.nr: 5563299113 eller GLN: 7365563299111

En korrekt referens med kostnadsställe eller projektnummer måste anges annars når inte fakturan fram:

Kostnadsställe fyra siffror (XXXX)
Projektnummer sju siffror (XXXXXXX) som kan följas av suffix 1–3 siffror (XXXXXXX-XXX)

Faktura via mail
5563299113@kollektorinvoice.se
En fakturafil per mail med faktura och eventuella bilagor i samma fil.

Pappersfakturor
Tengbomgruppen AB
556329–9113
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Ägare    

Tengboms partnergrupp samt ägarpartnern Sobro.

Styrelse       

Mats Jönsson (ordförande)
Martin Rangfast (partnerrepresentant)
Ragnar Söderberg (Sobro)
Emma Nilsby (partnerrepresentant)
Caroline Hellström (Sobro)
Lisa Wingårdh (arbetstagarrepresentant)
Sara Peny (arbetstagarrepresentant)
Helena Elisson (arbetstagarrepresentant suppleant)

Koncernledning

Erika Rönnquist Hoh, interim VD
Kjell Humbla, CFO
Mattias Boldt, HR-chef
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef
Linda Camara, Operativ chef
Ivana Kildsgaard, Director of Sustainability and Quality
Sarah Dahman, Digital Transformation Director
Mark Humphreys, Kontorschef Stockholm
Gunilla Haglund, Kontorschef Göteborg
Martin Karlsson, Kontorschef Uppsala

Affärsstöd

Martin Rangfast, Affärsutvecklingschef
Linn Källström, Anbudschef (LOU)
Malin Eriksson, Ekonomichef
Martin Edling, CIO
Ulrika Kjelltoft, Chefsjurist interim

Omsättning
Ca 630 MSEK (2016)

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport
Årsredovisning Tengbomgruppen AB 2019
Hållbarhetsrapport Tengbom 2019

Medarbetare   

Omkring 500 personer på 11 orter i Sverige och Finland.

Behöver du ytterligare hjälp?
+46 8 412 53 58