Företagsfakta

Här hittar du information om Tengbom som bolag. Som hur vi önskar ha fakturor och vem som egentligen är partnerrepresentant i styrelsen.

Organisationsnummer

556329-9113

Momsregistreringsnr/VATnr

SE556329911301

Fakturering

Elektronisk faktura
Vi önskar att alla fakturor från våra leverantörer skickas som elektroniska fakturor. Saknas en permanent lösning för att skicka e-faktura kan du kostnadsfritt manuellt registrera upp till 100 fakturor per år till oss här:
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/tengbom

Elektronisk adress
Org.nr: 5563299113 eller GLN: 7365563299111

En korrekt referens med kostnadsställe eller projektnummer måste anges annars når inte fakturan fram:

Kostnadsställe fyra siffror (XXXX)
Projektnummer sju siffror (XXXXXXX) som kan följas av suffix 1–3 siffror (XXXXXXX-XXX)

Faktura via mail
5563299113@kollektorinvoice.se
En fakturafil per mail med faktura och eventuella bilagor i samma fil.

Pappersfakturor
Tengbomgruppen AB
556329–9113
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Ägare    

Tengboms partnergrupp samt ägarpartnern Sobro.

Styrelse       

Mats Jönsson (ordförande)
Caroline Hellström (Sobro)
Ragnar Söderberg (Sobro)
Pontus Eriksson (partnerrepresentant)
Sandra Skoglund (partnerrepresentant)
Katya Högberg (arbetstagarrepresentant)

Koncernledning

Jan Mattsson CEO
Ivana Kildsgaard Director of Sustainability
Kajsa Crona Regionchef Väst
Maria Wahlström CHRO
Mark Humphreys Regionchef Stockholm
Morgan Lindström IT- och digitalchef
Linda Camara  Regionchef Mitt & Syd
Peter Häggmark Regionchef Norr
Simon Boethius CFO

Affärsstöd

Ivana Kildsgaard Director of Sustainability
Karin Hagelberg Kvalitetschef
Linn Källström Anbud (LOU)
Mia Lindberg Kommunikationschef
Morgan Lindström IT- och digitalchef
Simon Boethius CFO

Omsättning
Ca 580 MSEK (2022)

Siffror och rapporter
Årsredovisning Tengbomgruppen AB 2022
Hållbarhetsrapport 2022
Tengboms Kvalitets- och hållbarhetspolicy

Medarbetare   

Runt 400 personer på 14 orter i Sverige och i Helsingfors i Finland.

Saknade du någon information? Ring vår kommunikationschef.
+46 8 410 354 93