Hållbarhet

Hållbar arkitektur hos oss på Tengbom är inget extra lager. Det är en förutsättning och ett baskrav i alla våra projekt och i allt vi gör. Ett ansvar vi inte tummar på.

För oss handlar god och hållbar arkitektur om att säkra att de miljöer vi skapar uppfyller dagens men också framtidens behov utan att äventyra miljö eller klimat. Byggsektorn står i dag för 36 procent av världens totala energianvändning och 39 procent av energirelaterade CO2-utsläpp. De kommande 40 åren förväntas det byggas 230 biljoner kvadratmeter globalt. Det motsvarar en yta lika stor som Paris, varje vecka. Här har vi arkitekter ett enormt ansvar.

”Kunskapen om att vi arkitekter kan göra skillnad driver oss framåt.”

Vi tar vårt ansvar

I alla roller på Tengbom – som konsulter, arbetsgivare, inköpare, beställare, samarbetspartner, påverkare och utformare av offentliga och privata rum – tar vi ansvar för att jobba mot ett hållbart samhälle. Arbetet sker varje dag och med utgångspunkt i FN:s globala mål och Sveriges miljömål och klimatambitioner. Vi vet att vår största miljöpåverkan sker genom våra projekt. Vi vet också att utmaningarna inom hållbarhet ökar. Därför utvecklar vi ständigt vår kompetens, våra verktyg och våra samarbeten så att vi lättare kan göra smarta val. Val som maxar varje projekts hållbarhetspotential.

Vi samarbetar mot helheten

Varje uppdrag har unika förutsättningar, möjligheter och utmaningar – både utifrån hållbarhet och arkitektur. Tidigt i processen analyserar vi tillsammans med dig som kund alla aspekter som kan ge så hög hållbarhetsprestanda som möjligt i ditt projekt, som kan höja din investering. Gemensamt sätter vi tydliga mål som vi arbetar med under hela projektet, för att aldrig behöva tumma på hållbarheten. Till hjälp har vi vårt eget utvecklade hållbarhetsverktyg Sustainable by Tengbom och andra stödverktyg för att kunna fatta rätt beslut under projektets gång. Utifrån målen och utmaningarna handplockar vi sen det mest lämpade teamet från Tengbom för just den specifika utmaningen.

Är du eller ditt företag intresserade av grön investering? Vi hjälper er att miljöcertifiera era fastigheter – till exempel med Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM eller LEED.

Vi ser människan

Hållbarhet är inte ”bara” material, utsläpp och ekonomi. Social hållbarhet hos oss på Tengbom handlar också om att skapa miljöer och byggnader som människor känner sig trygga i, och mår bra i – på lång sikt. Vi jobbar bland annat med normkritisk gestaltning, jämlikhetscertifiering och hälsofrämjande arkitektur.

Vi jobbar ständigt med utveckling och utvärdering av våra metoder och processer, allt inom ramen för vår ISO 9001 och 14001-certifiering. Våra kontor? Här arbetar vi systematiskt med att minska egna utsläpp (från Scope 1, 2 & 3). Till dess att vi når en klimatneutral verksamhet klimatkompenserar vi vårt totala klimatavtryck med hjälp av Atmoz Consulting.

Kan vi hjälpa dig inom hållbarhetsområdet? Hör av dig till Ivana!
+46 8 410 354 15