Hållbarhet

Få saker engagerar oss på Tengbom så mycket hållbarhet. Tanken på att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till förfogade idag är svindlande. Insikten att vi alla kan göra skillnad är vad som driver oss och det får i många fall även sätta agendan. Vi kompromissar inte med varken ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet. Det är vårt DNA.

För oss innebär hållbar utveckling att tillfredsställa grundläggande behov idag, utan att äventyra möjligheterna att kunna göra det även i framtiden. Vi bidrar till detta synsätt genom att rita långsiktigt värdefull arkitektur som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi gör det genom smarta samarbeten där vi agerar rådgivare och ledsagar våra samarbetspartners. Vi gör det också så gott vi kan genom att leva som vi lär – genom att minimera vår egen miljöpåverkan, ha en psykosocialt hållbar arbetsmiljö och givetvis driva en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Hållbara affärer

Tengbom erbjuder bred kompetens inom projektering och samordning av certifiering inom de svenska systemen för miljöbyggande. Vi har specialister inom Sweden Green Building Council’s certifieringssystem Miljöbyggnad, inom BREEAM, LEED, passivhusteknik och materialval. För att bara nämna några. Våra medarbetare kan samordna hela certifieringsprocessen från idé till genomfört projekt.

Vi bidrar och förhåller oss till FN:s 17 utvecklingsmål, UN Habitat:s New Urban Agenda, Sveriges 16 miljömål, svenska riksdagens generationsmål och efterlevnaden av Brundtlandrapportens hållbarhetsdefinition i så stor utsträckning som möjligt.

Tengbom erbjuder idag hållbarhetstjänster inom bland annat:

  • Miljöcertifiering och samordning för byggnadsutformning
  • Hållbar stadsbyggnad
  • Social hållbarhet (SVA)
  • Normkritisk gestaltning
  • Energiberäkningar
  • Byggmaterial och fuktsäkring
  • Innemiljö och dagsljus
  • Möbelval

Kvalitets- och miljömål

Vårt integrerade kvalitets- och miljöledningssystem utvecklas ständigt med omvärld och verksamhet i omtanke. Ledningssystemet är kopplat till kraven i SS EN ISO 9001 och SS EN ISO 14001.

Hållbar Tengbom-utveckling

Inom Tengbom driver vi flera engagemang för hållbarhetsrelaterade lösningar, både internt och i externa nätverk. Vi håller medarbetare och experter uppdaterade genom utbildningar, rekryterar specialister samt driver innovation i forskningssamarbeten och i vår egen innovationshub ArchTech & Future.

Nyfiken på mer? Vår hållbarhetschef har svaren.
08-410 354 15