Hållbarhet

Få saker engagerar oss på Tengbom så mycket som hållbar arkitektur. Vi kompromissar varken med ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet.

För Tengbom handlar god och hållbar arkitektur om att säkerställa att miljöerna vi skapar uppfyller dagens såväl som framtidens behov utan att äventyra miljö eller klimat. Byggsektorn står för 36 procent av värdens totala energianvändning och 39 procent av energirelaterade CO2-utsläpp. Inom de kommande 40 åren förväntas det byggas 230 biljoner kvadratmeter globalt. Det motsvarar en yta lika stor som Paris, varje vecka.

Vi står inför en avgrund där vi genom våra val kan göra fel eller göra rätt. Det har aldrig varit mer svartvitt. Kunskapen om att vi kan göra skillnad driver oss framåt.

Vi tar ansvar

Tengbom tar ansvar som konsulter, arbetsgivare, inköpare, beställare, samarbetspartner, påverkare och utformare av offentliga och privata rum att arbeta mot ett verkligt hållbart samhälle. Detta arbete sker dagligen och med utgångspunkt i FN:s globala mål.

70
miljöcertifierade projekt

Vi är medvetna om att vår största miljöpåverkan sker genom våra projekt, med andra ord vårt dagliga bröd. Vårt främsta fokus ligger därför på att kompetensutveckla oss och utveckla våra metoder, verktyg och processer för att lättare göra rätt val som maximerar varje projekts hållbarhetspotential.

Helhet och kvalitet i fokus

För att se till att ett projekt får så hög hållbarhetsprestanda som möjligt analyserar vi tillsammans med kunden tidigt i processen alla aspekter som kan maximera investeringen. Utifrån det sätter vi ihop det bästa teamet för det specifika behovet eller utmaningen. För att säkerställa vår höga hållbarhetsambition och kvalitet i varje uppdrag arbetar vi enligt en lättillgänglig process – en integrerad del av vår metodik. Allt för att hållbarhetsarbete ska vara lätt, tydligt och genomförbart.

Genom att lyfta hållbarhetsfrågor tidigt i processen och arbeta systematiskt under hela projektet kan vi tillsammans med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter sätta gemensamma projektspecifika mål och jobba mot att uppfylla dessa.

Vi jobbar ständigt med utveckling och utvärdering av våra metoder och processer, allt inom ramen för vår ISO 9001 & 14001 certifiering. Våra olika kontor? Självklart är de klimatneutrala, och vi tar fullt ansvar genom att klimatkompensera. Årligen klimatkompenserar vi vårt totala klimatavtryck (Scope 1, 2 & 3) med hjälp av Tricorona.

Vad har du för planer? Tillsammans når vi långt.
08-410 354 15