Tengbom ledde certifieringsarbete för Skandia Fastigheter – Stockholms första WELL Platinumkontor

Skandia Fastigheter har fått den högsta certifieringsnivån, WELL Platinum, för kontorsmiljön på sitt huvudkontor. Sue Clark som är senior hållbarhetsrådgivare på Tengbom har lett processen som är den första i sitt slag i Stockholm.

Grattis Sue! Ni lyckades uppnå den högsta certifieringsnivån Platinum i WELL. Vad betyder det för en arbetsplats?

Sue Clark, senior hållbarhetsrådgivare på Tengbom

– WELL-certifiering är ett bevis för personalen att de jobbar på en arbetsplats som har granskats och verifierats, där arbetsgivaren levererar en god arbetsmiljö. Det ger ett ramverk för hur befintliga processer kan förstärkas och förbättras. Inom WELL mäts allt från belysning, akustik, partiklar och VOC:er i lokalen, möjligheten till träning och återhämtning för medarbetarna, ekologisk frukt och hygienprodukter på toaletter. Och mer därtill.

– I Sverige har vi väldigt bra byggregler, praxis och lagstiftning. Ibland har vi däremot inte stenkoll på prestandan för innemiljöer. På Skandia Fastigheters huvudkontor gjorde vi en utvärdering av allt från luftkvalitet till belysningsnivåer, akustik och termiska förhållanden. Vi lärde oss till exempel att den termiska miljön inte kunde bli bättre i enlighet med WELLs krav, medan akustikisoleringen mötte BBR-kravet men inte WELLs kriterier. Då blev det intressant att diskutera resultaten med kunden tillsammans med feedback på enkäten – hade personalen kommenterat om termisk komfort och akustikmiljön, och vad ser vi framför oss för möjligheter att införa flera åtgärder i jakten på den bästa möjliga arbetsplatsen?

Hur påverkar certifieringen medarbetarna?

– Genom att optimera både hårda och mjuka kriterier på arbetsplatsen, allt från dagsljustillgång till ekologiska köksprodukter eller gemensamma lunchpromenader, skapas möjligheter att förbättra medarbetarnas hälsa och därmed öka produktiviteten och även glädjen på jobbet.

Vad är WELL?

WELL Building Standard ägs av den amerikanska icke vinstdrivande organisationen International WELL Building Institute. De är en global certifiering för byggnader, kommersiella interiörer och stadsdelar som syftar till att förbättra hälsa och välmående för människorna som lever och vistas där. Systemet kan användas för olika projekt som hyresgästanpassningar, kontor i drift, hela fastigheter och även stadsdelar. Projekt kan certifieras som nybyggnation, ombyggnation och renoveringar eller projekt i drift som Skandia Fastigheter. Kontoret hade varit i drift i femton år när det certifierades.

WELL Platinum
Foto: Skandia Fastigheter

Hur har samarbetet med Skandia Fastigheter sett ut?

– Jag har jobbat väldigt nära många olika delar i deras organisation – såsom HR, fastighetsförvaltning, kontorsansvarig och projektledare. Det har varit otroligt roligt, och en viktig skillnad från de miljöcertifieringar som jag arbetat med länge. Jag brukar ha kontakt med konsulter, produktion och kundrepresentant, men inte med förvaltning och HR. Det har varit lärorikt att samarbeta med flera kundgrupper och få en förståelse för hur hälsostrategier hänger ihop med verksamheten.

Vad innebär det här för Tengbom?

– WELL-certifiering är en ganska omfattande process att ta sig igenom och då är det bra med experthjälp. Nu kan vi konkret visa våra kunder vilka möjligheter som finns att jobba med fastigheter och kontor i drift – som ju faktiskt är den största delen av beståndet i Sverige och globalt. Vi vill hjälpa våra kunder att nå hälsosammare bebyggda miljöer oavsett om det är ett nybyggt hus, en stor renovering eller ett kontor där företaget har varit i tjugo år. Att ha väglett Skandia Fastigheter till WELL Certified Platinum-nivån är ett kvitto på att vi är kunniga och kompetenta i sådana här processer.

Vad har varit roligast med den här processen?

– Definitivt att få jobba så nära kundgruppen. Redan första gången jag besökte kontoret fick jag en känsla av att den här gruppen har det roligt på jobbet och med varandra, att de trivs på kontoret. Jag fick väldigt snabbt intrycket av att det här projektet var värt Platinum. Att då få hjälpa kunden i mål med det här erkännandet är supergivande.

Vad ser du fram emot nu?

– Jag ser fram emot att underlätta för Tengboms kunder vad gäller att utforma och leverera hälsosamma projekt. Genom den här processen har jag lärt mig mycket som jag tar vidare i kommande uppdrag. Jag har andra pågående WELL-projekt så jag ser fram emot att fortsätta samarbeta med våra kunder och utveckla ett ännu bredare perspektiv för hälsosamma miljöer.

Vill du veta mer om hälsosamma miljöer och certifieringar? Hör av dig till Ivana!
+46 8 410 354 15