Trä

Trä är en viktig spelare i omställningen mot en koldioxidneutral värld – både som en del av naturen och som byggmaterial. Men trämiljöer gynnar också hälsa och välmående. Traditionen av träbyggande i Sverige kan vi dra nytta av i branschens snabba utveckling. Att välja svenskt trä är att ta större ansvar för materialens värdekedja vilket är viktigt i klimatarbetet.

Formstarkt och hållbart cykelgarage i Uppsala med trästomme som ger både värme och enkelhet åt byggnaden. 2030 ska Uppsala vara klimatneutralt och ett arbete sker nu med att proaktivt öka andelen träbyggnader i staden.

För att nå klimatmålen måste vi ha ett helhetsperspektiv. Trä ska användas där det blir bra, och ibland i kombination med andra material. Varje uppdrag har unika förutsättningar med möjligheter och utmaningar – både utifrån hållbarhet och arkitektur. Tidigt i processen analyserar vi ihop med våra beställare alla dom aspekter vi behöver ta hänsyn till, som materialval. Gemensamt sätter vi skarpa mål. Här tar vi hjälp av vårt eget utvecklade hållbarhetsverktyg Sustainable by Tengbom och andra stödverktyg – allt för att fatta rätt beslut under projektets gång. Ibland landar vi i att trä är det bästa materialet för ditt projekt.

Vi väljer gärna trä – för hållbarhet och välbefinnande

Kontorsbyggnaden Trikåfabriken i Hammarby sjöstad i Stockholm. En lätt träöverbyggnad gjorde det möjligt att behålla den ursprungliga tegelbyggnaden. Bevarandet ledde till ett lägre klimatavtryck. Foto: Robin Hayes

Vi har koll på ett projekts klimatpåverkan

Livscykelanalysen (LCA) är en metod för att räkna fram ett projekts klimatpåverkan. Beräkningen inrymmer allt från tillverkning, transporter, materialval, byggprocess till den energi som går åt vid användningen av byggnaden. Och slutligen avveckling och återvinning. Vi rekommenderar att använda LCA som beslutsunderlag för olika projektskeden. Då kan vi i varje skede välja det alternativ som påverkar klimatet och miljön minst.

A Working Lab – multifunktionell labbmiljö på Chalmers i Göteborg. Certifierad i Miljöbyggnad nivå Guld. Trä i stomme och interiöra ytskikt. Förutom minskat koldioxidavtryck skapar träet lugn och ger en varm inomhusatmosfär. Foto: Felix Gerlach

Trä i gestaltningen

Känner du handen mot träet? Styrkan, den lätta vikten och den taktila känslan gör trä till ett spännande material. Trä både syns, känns och upplevs. Eftersom det är ett levande material som förändras över tid bidrar det också till upplevelsen av arkitekturen.

När människan möter trä

Trä hjälper till att skapa ett behagligt inomhusklimat. Vetenskapliga studier visar att träbyggnader kan öka vårt välbefinnande, ha en lugnande effekt och påverka både puls och blodtryck. Dessutom är trä ett naturligt material och om det behandlas med traditionella metoder är det utan farliga ämnen, till skillnad mot många moderna material. Trä är alltså bra både för användaren och vid underhåll.

Tengbom Timber

Trä var centralt i bostadsbygge i Huskvarna. Här blev småländsk gran lokalproducerade (trä)bostäder som satte sin prägel på kvarteret. Och på klimatavtrycket – både utifrån transporter och material. Bild: Billingham & Flygare/Tengbom

Tengbom Timber är vårt nationella träforum där vi tillsammans utvecklar vår kompetens inom trä, träteknik och byggsystem i trä. Vad säger den senaste forskningen? Nyaste kunskapen om trä som byggmaterial? Sånt har vi tillgång till här och är därför också trygga med att vi kan erbjuda våra kunder det absolut bästa alternativet för deras projekt.

Tillfällig arkitektur - Tillfälliga saluhuhallen på Östermalmstorg
Trä är ett lätt material och därför kunde Tillfälliga Saluhallen placeras mitt på Östermalmstorg i Stockholm under renoveringen av ordinarie saluhall. En lyckad och uppskattad provisorisk. Hallen monterades senare ned, transporterades vidare och återbrukades helt. I dag: en padelhall i Mölnlycke. Foto: Felix Gerlach
Vill du lära dig mer om hur vi jobbar med trä? Hör av dig till Ivana!
08-410 354 15