Novum forskningspark

I hjärtat av Life Science
Arkitektur
Vård & Forskning
Uppdragsgivare:
Plats: Flemingsberg, Huddinge
Uppdragsår: 2017-
Byggaktör: Oljibe

I det expansiva Flemingsberg, mitt i centrum för ett växande Life Science-kluster, ska Novum forskningspark väckas till liv med transplantationen av ett nytt pulserande Hjärta.

Mot Hälsovägen kragar byggnadens övre våningsplan ut över Novums huvudentré och skyddar en välkomnande indragen entréplats. Genom vindfånget väntar ett generöst entrérum med dubbel våningshöjd som intuitivt leder besökarna till Novums olika delar.

All kommunikation sker via det nya Hjärtat

Med uppdraget att utveckla och modernisera Novum, samt ge byggnaden en tydligare huvudentré, var det självklart att skapa ett helt nytt mittskepp – Hjärtat – för att binda samman de befintliga lab- och kontorslokalerna. Genom Hjärtat ska liv och rörelse flöda till de olika verksamheterna. Det är hit vi först kommer, det är här vi möts och det är härifrån vi tar oss vidare. Med 10 våningar och 10 000 m² utökar Hjärtat Novums totala yta till ca 50 000 m² flexibla lokaler för olika verksamheter.

En robust trästomme

Med stora hållbarhetskrav på nybyggnadens utformning skapar vi Hjärtat helt i trä. Detta både i konstruktion och ytskikt, vilket blir iögonfallande för platsen. Som ett grepp i hållbarhetslösningen får trästommen, för att ge god energiprestanda, en glasbeklädnad som tar tillvara solljuset och skyddar träkonstruktionen innanför.

– Det är en ynnest att i klimatkristider få arbeta mot högt ställda miljöambitioner från kundens sida. I gestaltningsarbetet har vi velat dra detta ännu längre. Det gör vi genom att inte bara förpassa träet till stommen, utan genom att göra det till det huvudsakliga materialet i så hög utsträckning som möjligt. Träet har sina ”klimatkvalitéer” och blir för Novum en visuell symbol för en ny årsring i ekologins tecken, säger Henrik Börjesson, arkitekt och gestaltningsledare.

Novum
Innanför vindfånget möts man av ett generöst entrérum. Mot Hälsovägen upplever man rummets koppling till stadsgatan och de nya fastigheterna som blir planerade på andra sidan vägen.

Trästommen innanför det transparenta skalet ger en varm kontrast mot den befintliga betongen. Tillsammans skapar stomme och skal en viktig social funktion då den levande verksamheten innanför skalet öppnar upp mot omgivningen.

– Hjärtats ventilerade dubbelfasad gör det möjligt att i hög utsträckning låta träet synas även utvändigt, utan att det grånar eller behöver underhållas mer än vad som är rimligt för förvaltningen. Det smarta ”glashöljet” hjälper till att hålla energiåtgången nere under byggnadens drift – det värmer under vintern och kyler under sommaren. Det försäkrar samtidigt att den ekologiska årsringen signaleras tydligt även utvändigt, säger Stefan Samuelsson, handläggande ingenjör.

Novum
Ljusschakten släpper in så mycket dagsljus som möjligt för arbetsmiljöerna. Gångbroar genom schakten förbinder Hjärtat med befintliga Novum och skapar starka rumsliga upplevelser av den nya träbyggnaden.

Materialval i harmoni

Novums befintliga byggnader är från 1990-talet. Dess fasader är av släta grå betongelement och harmoniserar således med valet av Hjärtats materialpalett som består av naturliga material som trä, glas, betong och grönska. De befintliga ”färgstarka” fönstren i grönt, gult, rött och blått med vit insida, blir av energiskäl utbytta mot ljusgrå aluminium med karmar av furu som ger interiören ny värme.

– I projektet är det extra spännande att det är tillbyggnaden som styr de kvalitetsval som krävs för ombyggnad och fönsterbyten. Vanligtvis brukar det vara tvärtom, säger Krister Bjurström, arkitekt.

Ett nära samarbete med kunden skapade förutsättningarna för att arbeta med trästomme och en dubbelfasad. Det här signalerar den ekologiska ambition som även gäller den befintliga byggnaden.

Invigningen av nya Novum är planerad till tidigast 2024.

Novum
Fågelperspektiv från norr. Novum ligger centralt inom Flemingsbergs vård- och forskningsdistrikt. Det är omgivet av bland annat Huddinge sjukhus, Karolinska Institutet och Södertörns Högskola. Det närmsta grannparet är dock forsknings- och undervisningsbyggnaderna TAH och NEO. Tillsammans med de sistnämnda utgör Novum ett kraftfullt Life Science-kluster.

Kontaktperson

Anna Morén Sahlin

Studiochef Hälsa och Forskningsmiljöer
+46 841 03 54 47

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Morén Sahlin Uppdragsansvarig arkitekt
Henrik Börjesson Arkitekt och gestaltningsledare
Johan Lagnefeldt Arkitekt
Katrin Fagerström Handläggande arkitekt
Krister Bjurström Arkitekt
Stefan Samuelsson Handläggande ingenjör