SciLifeLab

En böljande samlingsplats
Arkitektur
Vård & Forskning
Uppdragsgivare: Akademiska Hus AB
Var: Uppsala
Färdigställt: 2014
Byggnadstyp: Om- och tillbyggnad
BTA: Ca 10 000 kvm, varav tillbyggnad ca 3 500 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver (Navet)

Tillbyggnaden till BMC i Uppsala har blivit något av ett lokalt landmärke. SciLifeLab har fått en livlig grön kulör som vågar ta plats och bidrar till en ny årsring på campus.

Biomedicinskt centrum (BMC) är ett väl genomfört exempel på sen funktionalism som med sitt genomtänkta system för labblokaler fungerar bra för ändamålet än idag. När vi fick uppdraget att skapa en tillbyggnad var målsättningen att erbjuda ett avbrott i den befintliga strukturen genom en naturlig, lockande samlingsplats. Originalbyggnadens storlek och dess systematiska upprepning bidrog till en monoton och svårorienterad upplevelse. Det ville vi bort ifrån.

Även exteriört var syftet att skapa en kontrast mot befintlig byggnad. Tillbyggnaden har ryggen fast förankrad mot den ursprungliga strama strukturen, medan den nya fasaden böljar fritt mot innergården. Fasadens skiftande gröna stålraster bidrar till en mjuk känsla. Inomhus erbjuder miljön luft, grönska och utblickar. Mötestorget i Navet har en volym som annars saknas på BMC. Genom att våningsplanen ansluter som entresoler, öppet eller med glas, mot entréhallen har hela tillbyggnaden fått en luftig och öppen känsla. Den tillbyggda delen, Navet, är klassad miljöbyggnad Silver.

Foto: Tim Meier

Nyfiken på mer? Kontakta gärna Niklas.

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Eva RantaEskola Uppdragsansvarig arkitekt
Marianna Klinga Medverkande arkitekt
Anna Wigell Medverkande arkitekt
Adalaura Garcia Medverkande arkitekt
Marie Salmonsson Medverkande arkitekt
Lennart Sundgren Ansvarig ingenjör
Ingvar Jonsson Ansvarig ingenjör
Fredrik Åkerström Medverkande ingenjör
Dan Carlsson Medverkande ingenjör
Erik Hilmius Medverkande ingenjör