Vi för samman teknik och hälsa i nytt vetenskapligt centrum

Den 20 oktober invigdes Tecnhology and Health vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Men här klipptes inga band – i stället knyter byggnaden ihop flera av landets främsta verksamheter för forskning och utbildning inom medicinteknik. 

Exteriör Technology and Health_Tengbom
Foto: Felix Gerlach

Technology and Health blir en mötesplats för forskning, utbildning och näringsliv inom medicinsk teknik. Centret ska inrymma flera verksamheter: Skolan för teknik och hälsa (STH) vid KTH, Röda Korsets Högskola, Karolinska Institutet och CAMST Simulatorcentrum. Tanken är att samboskapet ska bidra till kunskapsutbyte och samarbete.

– Byggnaden reflekterar det faktum att synen på kunskapsbyggande har förändrats de senaste decennierna. Vi ser ett större fokus på mötesplatser; transparenta miljöer som främjar kreativitet och synergier, säger Carina Carlman, studiochef på Tengbom med ansvar för vårdarkitektur och Life Science.

Teknik och hälsa inifrån och ut

Invigningen var välbesökt
Invigningen var välbesökt

Vi valde att låta arkitekturen signalera verksamhetens två teman.
– Exteriören visar sådant vi förknippar med technology: stram transparens, öppenhet och modern precision, säger Krister Bjurström, en av de ansvariga arkitekterna. Detta översattes till en fasad i silvergrå aluminium med stora glasytor och ett raster av vridna aluminiumribbor.

Interiört är det i stället temat health som dominerar, med mänskliga möten som ledord. Det yttrar sig i ljusgårdar, balkonger, trämaterial och kulörer som ska stimulera de 300 forskare och 2000 studenter som kommer att röra sig i huset om dagarna.

Technology and Health_Tengbom
Foto: Felix Gerlach

Nästa etapp: NEO

Nu fortsätter arbetet med NEO, grannbyggnaden till Technology and Health. Tillsammans kommer de bägge byggnaderna att bilda en ny gemensam entré till universitetssjukhuset.