Technology and Health & NEO

En grogrund för innovationer
Arkitektur
Utbildning, Vård & Forskning
Uppdragsgivare:
Plats: Karolinska Huddinge, Flemingsberg
Uppdragsår: 2013-2017
Byggaktör: TKV AB (SveaNor och Hemsö)
Yta: 22 000 kvm BTA (TFH), 26 000 kvm BTA (NEO)

NEO och Technology and Health ingår i Stockholmsregionens satsning på Life Science. De två nya byggnaderna vid Karolinska Huddinge i Flemingsberg är ett utbildnings- och forskningscenter, vars transparenta miljö främjar kreativitet och synergier. Båda är ritade av Tengbom på uppdrag av TKV med ambitionen att skapa möten mellan utbildning, forskning, vård och näringsliv.

Life Science är ett komplext begrepp – och också ett spännande framtidsområde. Det omfattar vetenskap inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap. Det är också ett samlingsnamn på den bransch som omfattar företag och organisationer inom privat och offentlig vård, läkemedel, patient- och läkarorganisationer, utbildning, forskning och mycket mer.

Stockholm satsar på Life Science

I Stockholmsregionen pågår en satsning på Life Science, med fokus på att skapa mötesplatser där verksamheter kan interagera och samverka. En av satsningarna är det nya Life Science-kluster placerat i anslutning till Nya Karolinska Solna i Hagastaden, och ett annat detta utbildnings- och forskningscenter som växt fram intill Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Technology and Health
Labbmiljö väl synlig från ljusgården och övriga verksamheten. Foto: Felix Gerlach

”Laboratorierna är utformade med stor flexibilitet genom att all försörjning av exempelvis el, data, luft, gaser och olika typer av avlopp till och från labbverksamheten sker via modulanpassade system i tak och golv (golvrännor). Det är en strategiskt viktig investering för verksamhetens framtida förändringar”, säger Krister Bjurström, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Transparens ger synergier

De två byggnaderna vid Karolinska Huddinge – NEO och Technology and Health – förvaltas sedan projektets avslut av Hemsö. Visionen för byggnaderna utgår ifrån TKV:s önskan att skapa synergier mellan utbildning, forskning och näringsliv. Här har en öppen och transparent miljö utformats som samtidigt främjar spontana möten mellan flera olika verksamheter, i nära anslutning till såväl arbetsplatser och lärandemiljöer, som till sjukhuset och till Södertörns högskola strax intill.

Technology and Health
En ljusgård förbinder de två högteknologiska byggnaderna.

Två byggnader – en vision

Technology and Health invigdes i oktober 2016. Den nya byggnaden, som har en direkt förbindelse med sjukhuset, är specifikt utformad för att möta behoven hos de nya hyresgästerna – KTH:s Skola för teknik och hälsa, och Röda Korsets högskola. De interiöra miljöerna öppnar sig mot en överbelyst ljusgård med snedställda trapparrangemang och balkonger avsedda just för informella möten.

Transparens skapar tydlighet

Tillgängliga, tydliga och logiska rörelsemönster har varit grundläggande för dessa lär- och forskarmiljöer. Tengboms sakkunniga gör alltid sitt bästa för att gestaltningen i sig ska lösa kraven på tillgänglighet.

Andra etappen i projektet, NEO, huserar forskare från Karolinska Institutet. Denna byggnad var klar i slutet av 2017 och blev därefter invigd officiellt i maj 2018. Från ett öppet, socialt entréplan finns här visuell kontakt med de avancerade forsknings- och labbmiljöerna på våningarna ovanför.

”Byggnaderna är disponerade med flera olika typer av mötesplatser på varje plan, från små rum till ljusgården och Plazan som binder samman NEO med TAH. Entréplanet är offentligt för alla med hörsalar, mötesrum och service som restauranger och apotek”, säger Anna Morén Sahlin, ansvarig arkitekt.

Fasaderna med våningshöga glaspartier som bryts av i effektfulla metallraster i varierade sektioner, signalerar både transparens men även avancerad teknisk precision. I det kommersiella entréplanet runtomkring byggnaderna kan människor från hela området träffas och nätverka. I ljusgården utformade vi två särskilt iögonfallande hörsalar i sfäriska former. De är producerade i Butong, en semitransparent betong, som skiftar i färg genom ett LED-belysningssystem.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alison Petty Arkitekt MSA
Ana Gejo Arkitekt
Anna Mistry Bergbom Arkitekt SAR/MSA
Anna Morén Sahlin Arkitekt SAR/MSA
Daniel De Sousa Barrera Arkitekt
Elisabeth Lundgren Tillgänglighetssakkunnig, Arkitekt SAR/MSA
Hans Buijsen Arkitekt SAR/MSA
Jakob Lilliemarck Computational/Industrial Designer
Kicki Claesson Byggnadsingenjör
Kjell Jansson Arkitekt SAR/MSA
Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
Kristoffer Adolfsson Byggnadsingenjör
Lars-Gunnar Svanäng Byggnadsingenjör SBR
May-Britt Rolén Arkitekt SAR/MSA
Micaela Gårdh Rydberg Byggnadsingenjör
Miguel Reyes Arkitekt
Sandra Westin Arkitekt SAR/MSA
Sara Löfving Projektledare Anbudsledare
Shahrokh Kamyab Head of CODE & VDC, Architect SAR/MSA
Sofia Kanje Arkitekt