Hörsalarna på NEO

Butong möter parametrisk design

När Tengbom ritade NEO och Technology and Health stod bland annat två sfärformade föreläsningssalar i fokus, men det fanns ingen teknisk lösning på hur formen egentligen skulle komma till. Genom parametrisk design och materialet Butong blev ett komplext gestaltningsförslag verklighet.

Kravet var att forma en utsida som speglar den högteknologiska och digitala ”state of the art” insidan. Till det en förmåga att både reflektera ljus och absorbera ljud. Lösningen blev nästintill futuristiska element på det världsledande Life Science-klustret vid Karolinska i Huddinge.  

Från kolskiss till komplex formbarhet

Arkitektens kolskiss var utgångspunkten.

Med hjälp av Computational Design kunde visionen om hörsalarna förverkligas. Genom ett tajt samarbete mellan Lars Höglund, grundare av Butong, och våra digitala experter, togs de komplexa formerna fram utifrån en parametrisk modell – med endast en serie kolteckningar som underlag.

Genom att jobba i 3D kan formen leva ändra fram till produktionsdagen.

Formen blev skapad ur en mängd matematiska parametrar som går att betrakta i 3D, vilket bildar en flexibilitet i formen som kan leva fram till dess att man trycker på produktionsknappen. Den färdiga lösningen krävde således ca 3500 unika delar till stomme och gjutformar, med minimal tolerans över formens dubbelkrökta ytor.

När Butong mötte parametrisk design var de positiva effekterna många. Förutom möjligheten att kunna gestalta komplexa miljöer krävde detta noll mellanhänder och minimal materialåtgång, vilket var bra både ur ett hållbarhetsperspektiv och en kostnadsbesparing.

– Genom möjligheten att justera alla delar till gjutningen tillsammans med kunden kunde vi genomföra projektet tidseffektivt och direkt generera färdiga produktionsfiler för tillverkning,” säger Shahrokh Kamyab.

– Vi jobbar vanligtvis med växtväggar och framför allt med gröna fasader, men i händerna på Tengbom blev vårt material något helt annat. Där stod formbarhet och genomsläpplighet av ljus och ljud i centrum. Den här lösningen hade inte kunnat genereras på något annat sätt än med digital fabrikation och parametrisk design.”Det säger Lars Höglund, medgrundare av Butong.

Hörsalarna på NEO är det stora blickfånget i byggnadens ljusgård. Foto: Felix Gerlach
Vill du förverkliga komplex arkitektur med oss?
+46 841 03 54 47