Digitala lösningar

Arkitektur har alltid handlat om människan i det fysiska rummet. Men med dagens digitala miljö har arkitekten också en digital miljö att ta hänsyn till – och ansvara för. På Tengbom skapar och erbjuder vi digitala lösningar som utgår ifrån människan samtidigt som vi möter teknikutvecklingen.

Digitalisera mindre men bättre

En av digitaliseringens konsekvenser är att vi omedvetet anpassat oss till digitala verktyg, istället för att anpassa verktygen efter våra behov. Vi har låtit tekniken styra våra liv och förändra våra beteenden utan att ställa motkrav. Den som skapar samhället måste också ta ansvar för människan i det, hur hen rör sig, beter sig och agerar baserat på givna mönster eller strukturer. Här har arkitekten en större roll att utforska.

Innovation och transformation

Precis som arkitektur alltid bör förhålla sig till en kontext så måste digital utveckling ske baserat på en verksamhets eller ett projekts unika förutsättningar. Det är vår utgångspunkt i projekt. Vi kombinerar på ett kraftfullt sätt arkitektens djupgående analys och reflektion med teknikens kvickhet och innovationskraft.

Tengboms kompetens

På Tengbom driver vi innovationssatsningar som förändrar bygg- och arkitektbranschen i grunden. Den digitala transformationen genomsyrar hela Tengbom och alla våra kontor – från norr till söder. Vi erbjuder en mängd tjänster inom digital innovation, strategi och visualisering. Exempelvis förverkligar vi komplexa gestaltningsförslag, optimerar former efter specifika förutsättningar, skapar kommunikativa verktyg samt hjälper företag och myndigheter med digital transformation. Vi tar hjälp av bland annat dataanalys, evidensbaserad design, engagerande visualisering, parametrisk och generativ design och digital fabrikation.

Innovera ihop? Hör av dig till vår IT- och digitalchef!