Digital fabrikation

Ju mer komplex en byggnad är, desto svårare och dyrare är den att producera. Men med hjälp av digital fabrikation kan vi integrera smarta produktionslösningar redan från början och optimera din produkt utifrån förutsättningarna. Vi gör verklighet av en ambitiös vision på ett kostnadssmart sätt.

Med traditionella metoder är det svårt att realisera en komplex design från idé till färdigt resultat på ett sätt som både lever upp till visionen och är kostnadseffektivt. Glappet mellan designer och producent gör att det lätt dyker upp oväntade utmaningar och kostnader. Samtidigt behöver vi ofta tulla på visionen för att projektet ska bli genomförbart. Genom att från början designa för en digital fabrikationsteknik tillsammans med leverantören optimerar vi istället lösningen utifrån form, teknik och projektets förutsättningar. Det ger större flexibilitet och garanterar att produkten kan produceras med rätt kvalitet till rätt pris.

Från skiss till produktionsunderlag

Digital fabrikation innebär att vi tillsammans med tillverkningsindustrin designar lösningen för en specifik digital fabrikationsteknik. Beroende på till exempel teknik och material får projektet definierade förutsättningar som vi utgår från i designen. Vi kombinerar oftast digital fabrikation med parametrisk och generativ design. Det innebär att vi skapar en digital modell av produkten och identifierar den mest rationella och kostnadseffektiva lösningen för den, utifrån förutsättningarna. Resultatet? En flexibel och projektanpassad lösning – från skissmodell till produktionsunderlag.

Vi = din rådgivare

Vi funkar som rådgivare för strategi, modelleringsmetodik och digitala fabrikationstekniker från start. Under projektet driver vi en iterativ design- och modelleringsprocess i tätt samarbete med projektgruppen. Utefter behov producerar vi bland annat skiss- och volymmodeller, design-options, beräkningar och produktionsunderlag.

Spännande va? Tveka inte att höra av dig.