Engagerande visualisering

Det stämmer att en bild säger mer än tusen ord. Interaktiva upplevelser och andra typer av engagerande visualiseringar hjälper dina kunder och intressenter ytterligare ett steg, genom att förflytta dem från åskådare till deltagare. Visionen och kvaliteterna får liv och ger djupare intryck.

Engagerande visualiseringar är vårt namn på alla typer av visualiseringar som erbjuder någon form av upplevelse utöver det som en vanlig bild kan visa. Effekten av den här typen av visuellt material är en ökad träffsäkerhet och förståelse för det du vill förmedla. Det blir också enklare att betona mjuka, komplexa eller subtila kvaliteter. Genom interaktiva element hjälper du exempelvis kunder och andra intressenter att bli deltagare i visionen och medverka i utvecklingen av dess lösningar och kvaliteter.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi exempelvis interaktiva upplevelser som VR- och AR-visualiseringar och klickbara prototyper. Andra former av engagerande visuella verktyg är åkningar och animeringar – det vill säga rörliga visualiseringar – panoraman och 360-bilder.

Utifrån en analys av syfte och mål med visualiseringen, vilka målgrupper du vill nå och vilken typ av upplevelse och reaktion du vill skapa kommer vi överens om en strategi och vilket medium som skulle ge bäst effekt. Designprocessen ser sedan olika ut. Den beror på vilken typ av visualisering vi skapar. Men utifrån förutsättningarna tar vi alltid ansvar för projektet från start till mål.

Vill du veta mer?
070-823 01 56