Vi ratar digitalisering utan syfte

Hur kan ny tech skapa en mänskligare samhällsutveckling? Nu tar vi nytt grepp om innovationen inom digitaliseringen – där människan får stå i fokus.

Grundtanken är svindlande enkel. Tech som tillåter oss att vara så pass analoga som vi faktiskt är. Tech som tillvaratar vår intuition och innovationsförmåga. Tech som gör det enklare och roligare att vara människa.

Nu tar vi det mänskliga perspektivet till nästa nivå – med hjälp av tech och innovation.

Hörsalarna i NEO blev verklighet tack vare nära samarbete med producenten.

En helt ny take på digitaliseringen

När arkitektur möter ny tech och innovation skapas enorma möjligheter – än så länge har vi bara skrapat på ytan. Sedan flera år tillbaka är Tengbom med i en rad projekt som i sig ritar om kartan för vad en arkitektbyrå kan bidra med.

Vår USP ligger i att skapa nya affärsmodeller för att förflytta vår roll som samhällsbyggare. Mycket kan digitaliseras rakt av, men långt ifrån allt. Med vår digitala kompetens tar vi ett annat grepp om digitaliseringen. Här är den mänskliga kreativiteten, intuitionen och innovationsförmågan istället katalysatorn som med ny tech som verktyg skapar nya, oväntade lösningar på hittills olösta problem.

Ett analysverktyg kommer att maximera publikupplevelsen i Gasklocka 2.

Digital on purpose – aldrig mer tech ”bara för att”

I takt med att digitaliseringen gått som en flodvåg över samhället har vi även tenderat att må allt sämre. Men det finns risker med att digitalisera för sakens skull. Vårt förhållningssätt kallar vi ”digital on purpose”.

På många håll har digitaliseringen gjorts väldigt snabbt och utan tydligt syfte. Och detta finns en motreaktion på. Bland annat ur rent mänskligt perspektiv – en alltför digitaliserad värld kan krocka med våra basbehov. I jakt på ökad effektivitet har man ibland bortsett från vad vi behöver för att må bra. Det har ökat isoleringen och i många fall skapat psykisk ohälsa. Vi gör tvärtom. Vi tillvaratar vårt behov av lärande, skapande och interaktion – och använder kort sagt ny tech för att tillgodose mänskliga behov.

Skräddarsydda lösningar gör det omöjliga möjligt

Vad handlar det då om i praktiken? Konkret handlar det om att hitta nya lösningar som gynnar både människan och samhället, samtidigt som de är ekonomiskt hållbara. Låt oss ta ett enkelt exempel. Tänk dig att du går på en föreställning. Eftersom du bokade i sista sekund får du en sittplats med något skymd sikt. Borde du betala lika mycket som de som sitter i mitten? Det ska du såklart inte göra. Med hjälp av AI och computational design kan vi i detalj beräkna sikten från varje plats – så biljettpriserna kan justeras därefter. Just detta har vi redan gjort inför vår omvandling av Gasklockan i Hjorthagen, där vi ska bygga en kulturscen och bankettsal. Det här är bara ett av en oändlig mängd exempel på hur man kan använda ny tech för att lösa komplexa problem både snabbt och enkelt.

– Fastighetsägarna har gått från att kränga kvadratmeter till att sälja tjänster. Med vårt erbjudande kan vi matcha våra kunders behov och öka deras lönsamhet – som i exemplet Gasklockan. De produkter och tjänster vi tar fram – som i sig skapar ett mervärde – stärker även kundernas affär, säger Sarah Dahman.

Du är medskapare

För att förbättra samhället behöver vi input från alla – från hackern till hen som älskar linjär-TV. En viktig aspekt är därför demokratiseringen av ny teknik. Här strävar vi efter att skapa digital läskunnighet – det vill säga förutsättningar för i princip vem som helst att vara med och driva samhället framåt. Vad vi behöver är idéer och input på vad som kan förbättra miljön vi lever i – och för att fånga in dessa behöver vi vända på ordningen, så det går från användare till utvecklare. I både små och stora perspektiv.

– Därför jobbar vi med något vi kallar för Co-creation & Prototyping, ett samskapande från scratch. Vi går i viss mån från att leverera en produkt till att bli facilitator och hjälpa våra kunder att själva vara med och utveckla sin egen framtid, avslutar Sarah Dahman.