Parametrisk och generativ design

Drömmar är bra. Ännu bättre om de går att omsätta i verkligheten. Har du en vision om en avancerad byggnad, miljö eller kanske en fysisk produkt som du vill ska bli verklighet? Med hjälp av parametrisk och generativ design kan vi utvärdera tusentals möjliga alternativ och hitta det som bäst möter visionen – för både design och funktion.

Ju mer komplicerad en byggnad eller produkt är, desto fler parametrar måste vi ta ställning till när vi ska rita den. Med traditionella metoder behöver vi ofta tulla på visionen om hur den ska se ut eller fungera för att projektet ska gå att genomföra i tid och inom budget. Men med hjälp av parametrisk och generativ design kan vi med datorkraft optimera lösningen utifrån ett antal givna parametrar. Vi kan helt enkelt göra verklighet av visioner som aldrig tidigare varit möjliga – på ett kostnadseffektivt sätt, dessutom.

Parametrisk och generativ design vadå?

Parametrisk och generativ design är processer där vi kopplar ihop en flexibel parametrisk modell med en algoritm som utvärderar modellens prestanda. Tusentals möjliga alternativ tas fram. Sen sållar vi fram de mest rationella och kostnadseffektiva utifrån de parametrar som lösningen behöver möta. Tillsammans hittar vi lösningar för byggnader som exempelvis använder mindre material, ger mer dagsljus, är energisnålare. Eller som blir billigare att producera. Ofta kombinerar vi parametrisk och generativ design med digital fabrikation, vilket innebär att vi integrerar en digital produktionslösning i förslaget. Då kan vi enkelt ta visionen vidare och producenten kan realisera den.

 

Hur går det till?

Utifrån vision, krav och förutsättningar sätter vi tillsammans en strategi för metoden och de prioriteringar vi behöver göra i projektet – vilka parametrar som lösningen ska hantera, med andra ord. Vi utvecklar optimerade designförslag och levererar från allt ifrån konceptmodeller och beslutsunderlag till komplett byggnadsmodell och underlag för tillverkning. Vi erbjuder också rådgivning och gestaltningsstöd.

Vi förstår om du vill veta mer. Hör av dig till Jesús!
+46 8 412 53 77