Evidensbaserad design

Att använda och tolka data är avgörande för att vi ska förstå hur saker faktiskt ligger till och hur vi kan utveckla dem. Men för att fatta riktigt bra beslut och hitta oväntade lösningar måste data analyseras på ett utforskande och fördomsfritt sätt. Och också, kunna visualiseras så att vi kan ta den till oss. Vi hjälper dig med båda delarna – för att generera nya värden och affärer.

Evidensbaserade strategier driver hållbar utveckling av både samhälle och affär. Genom dataanalys erbjuder vi på Tengbom metoder och verktyg för att kunna fatta rätt beslut utifrån fakta istället för personliga tolkningar. Analysen hjälper oss att hitta dolda mönster, samband och nya möjligheter. Att visualisera datan på ett pedagogiskt och engagerande sätt gör det sen enkelt för dig som kund att förstå och i din tur kunna diskutera vidare. Med dina kunder, medarbetare och andra intressenter.

Evidensbaserad design

Evidensbaserad design utmanar myterna

Utifrån behov och syfte erbjuder vi utforskande studier av data. Med hjälp av våra digitala verktyg kan vi analysera data och därav bryta oss loss från förutfattade meningar om samband i staden, grannskapet eller i byggnaden. Med utgångspunkt i analysen visualiserar vi datan för att driva engagemang kring viktiga insikter och möjligheter för dina målgrupper. Deras upplevelse är avgörande för att projektet ska få önskad effekt. Därför erbjuder vi allt ifrån rådgivning och rapporter till grafiska och interaktiva datavisualiseringar som skapar transparens och delaktighet.

Hur går det till?

Tengboms metod för dataanalys innefattar både statistisk analys och maskininlärning (AI). Visualiseringen av grafer och diagram utgår ifrån ett kommunikationsstrategiskt perspektiv med tydliga, engagerande frågeställningar och också interaktivt material utifrån dina (era) behov och insikter.

Jesús är din perfekta sparringpartner!
+46 8 412 53 77