A Working Lab

En miljö skapad för innovationer
Arkitektur
Kontor, Utbildning
Uppdragsgivare: Akademiska Hus region Väst
Plats: Göteborg
Uppdragsår: 2013-2019
Projekttyp: Kontorsbyggnad
Byggaktör: Akademiska Hus region Väst

Ett kontor byggt för innovativa krockar. A Working Lab på Chalmers campus i Göteborg tog hem priset för Västsveriges smartaste fastighet. Med ner i detalj hållbara och inkluderande lösningar utmanar man den traditionella arbetsmiljön.

A Working Lab är mer än bara ett kontor. Byggnaden – med tidigare namnet Johanneberg Science Park Etapp 2 – passar bättre in under namnet multifunktionell labbmiljö. Publika och privata ytor flyter in i varandra från entréplanet och hela vägen upp genom byggnaden. Tanken är att skapa oväntade möten och krockar mellan företag, forskare och studenter från hela världen. Här kan man samlas för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

A Working Lab
Fotograf: Felix Gerlach

Flödena och kommunikationen i huset är avgörande för att visionen ska kunna bli verklighet.

A Working Lab
Fotograf: Felix Gerlach

Arkitektur som genererar nya arbetssätt

Byggnaden karaktäriseras av multifunktionella och anpassningsbara utrymmen med avancerad digital teknik. Den öppna planlösningen skapar nya möjligheter för flexibelt arbete, forskning och tvärdisciplinära samarbeten. Här går det att slå sig ner i princip var som helst för spontana möten. Entréplanet är utformat som ett helt offentligt gaturum som knyter ihop campus och näringsliv. Atriet rymmer utrymmen för workshops samt caféer och restauranger.

Fotograf: Felix Gerlach
Fotograf: Felix Gerlach

Fokus på hållbarhet gav miljöcertifiering

A Working Lab är idag certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld. En central utgångspunkt i projektet var att utforma en hållbar fastighet – ner i minsta detalj. Från den bärande stommen till de interiöra ytskikten har vi arbetat med trä – ett förnyelsebart material helt utan koldioxidavtryck. Trämaterialet är dessutom hälsofrämjande då det ger en lugn, varm inomhusatmosfär – perfekt för inkluderande samverkansytor.

A Working Lab
Fotograf: Felix Gerlach

Lagrad energi ger el och ventilation

En mängd innovationsprojekt bedrivs i byggnaden tillsammans med hyresgäster, leverantörer och forskare. A Working Lab är en så kallad testbädd – en öppen verksamhet för utveckling av test och innovationer. Här forskar man bland annat på träbyggnad, akustik, inbyggda sensorer och digitala tvillingar.

Fotograf: Felix Gerlach

Bortkastade råvaror bli restaurangmat

Utöver forskningsprojekten fortsätter hållbarhetsaspekten som en röd tråd genom en mängd detaljer i huset. Till exempel serverar restaurangen ”Waste” på bottenplan mat lagad på bortkastade råvaror. Kaffemuggarna är tillverkade av kaffebönans inre hinna som vanligtvis kasseras. Kaffet är ett så kallat Zero Water Coffee producerat på soltorkade bönor. Detta att jämföra med en vanlig kopp kaffe som vanligtvis kräver 140 liter vatten i produktionsfasen. Solceller, gröna multifunktionella ytor och integrerad eldriven kollektivtrafik är tre andra miljösmarta lösningar som förkroppsligar miljötänket bakom varje funktion.

Fotograf: Felix Gerlach

Algoritm ritade innertak utan raka linjer

Att skapa ett organiskt mönster av punkter utan raka linjer är komplicerat med penna och papper. Likaså att producera en produkt med ett sånt mönster. Digital teknik gör däremot uppdraget rätt enkelt. Belysningen skulle integreras i taket genom ett mönster av håltagningar och det fick inte vara några raka linjer mellan hålen. Det organiska mönstret i trätaket skulle stärka upplevelsen av det mest centrala på A Working Lab – forskning och hållbarhet. Taket är indelat i sektioner där vi utvecklade en algoritm som genererade mönster utan raka linjer inom varje sektion. Sektionerna kan sedan roteras i relation till varandra och skapa ett stort organiskt mönster över hela taket. Parametrisk design gör den här typen av utmaningar möjliga på ett enklare och mer effektivt sätt än traditionella metoder.

A Working Lab
Fotograf: Felix Gerlach

A Working Lab – en ny årsring på Chalmers

För att utgöra en kontrast till den omkringliggande tegelarkitekturen är byggnadens fasad röd. Men även färgen miljöanpassades, eftersom det visade sig att ursprungsidén om en bjärt Jaguar-röd kulör inte gick att få till med miljövänliga komponenter. Tillsammans med de två färdigställda byggnaderna som ingår i Johanneberg Science Park Etapp 1, och vårt intilliggande parkeringshus, bildar A Working Lab sedan 2019 en ny årsring på Chalmers Campus.

Kontaktperson

Kajsa Crona

Kontorschef Göteborg
+46 727 07 79 73

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Ålöw Projektör/Visualiserare
Einari Kinnunen 3D-illustratör
Karin Gullbrantz Inredningsarkitekt
Kerstin Sandholt Byggnadsingenjör
Malin Ahlgren Inredningsarkitekt SIR/MSA
Simon Malmström Ljusdesigner
Susanne Kovacs Österberg Arkitekt SAR/MSA
Sverker Karlsson Arkitekt SAR/MSA