A Working Lab

En miljö för innovationer
Arkitektur
Kontor, Utbildning
Uppdragsgivare: Akademiska Hus region Väst
Plats: Göteborg
Uppdragsår: 2013-2019
Projekttyp: Kontorsbyggnad
Byggaktör: Akademiska Hus region Väst

Working Lab på Chalmers campus Göteborg är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. I oktober 2019 flyttar de första hyresgästerna in, och redan har fastigheten vunnit priser för innovation och hållbarhet.

Så mycket mer än bara kontor

A Working Lab (tidigare kallat Johanneberg Science Park Etapp 2), är på sätt och vis en kontorsfastighet – och på sätt och vis inte. Byggnaden är gestaltad som en multifunktionell labbmiljö, med avsikten att skapa innovativa krockar mellan företag, forskare och studenter från hela världen. Ett kreativt myller, där publika och privata ytor flyter in i varandra, från entréplanet och hela vägen upp genom byggnaden.

Besökare och hyresgäster formar byggnaden

Entréplanet har utformats som ett helt offentligt gaturum, en nod som knyter ihop campus och näringsliv. I atriet samsas utrymmen för flexibla möten och workshops med caféer och restauranger – en yta skapad för spontana möten. I hela byggnaden skapas multifunktionella, anpassningsbara utrymmen med avancerad digital teknik för flexibelt arbete, samverkan och forskning.

”Här finns möjlighet för hyresgästerna att påverka och utveckla lokaler, testa nya funktioner och material. Det ska vara rum för lärande”, berättar Kerstin Sandholt, uppdragsansvarig.

Innovationer för hållbar utveckling

Att utforma en hållbar fastighet var en central utgångspunkt i projektet, och A Working Lab är idag certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Från den bärande stommen till de interiöra ytskikten har vi arbetat med trä – ett förnyelsebart material som inte ger något koldioxidavtryck alls. Trämaterialet uppfattas även som varmt av oss människor och är hälsofrämjande. Det är alltså ett material som bidrar till det inkluderande klimat som en samverkansyta behöver.

En mängd innovationsprojekt bedrivs i byggnaden tillsammans med hyresgäster, leverantörer och forskare. AWL är en testbädd för träbyggnad, akustik, inbyggda sensorer, digitala tvillingar och mycket mer. Ett av forskningsprojekten går ut på att undersöka möjligheten att lagra energi i stora batterilager som sedan tas tillvara för byggnadens energibehov. Efter några års studier och försök utvinns nu likström från det stora batteriet i husets källare, energi som räcker till att driva ljus och ventilation i byggnaden. Målet är att kunna lagra energi i kompakt form för att använda när man behöver, och ta uppfinningen från test till marknad. Solceller, gröna multifunktionella ytor och integrerad eldriven kollektivtrafik med hållplats i direkt anslutning till huset är andra miljösmarta lösningar.

Förutom de nydanande forskningsprojekten med klimatbesparing i fokus finns hållbarhetsaspekten i en mängd detaljer genom hela huset. Restaurangen på bottenplan heter Waste och serverar mat lagad på bortkastade råvaror. Kaffemuggarna är tillverkade av kaffebönans inre hinna som vanligtvis kasseras och kaffet är ett så kallat Zero Water Coffee producerat på soltorkat kaffe. En vanlig kopp kaffe kräver annars 140 liter vatten i produktionsfasen.

I september 2019 vann A Working Lab priset som Västsveriges Smartaste Fastighet.

Ny årsring på Chalmers

Byggnadens glasade fasad är röd, i kontrast mot den omkringliggande tegelarkitekturen från 1960-talet. Inte så bjärt Jaguar-röd som den första gestaltande arkitekten från Akademiska Hus hade tänkt sig innan han lämnade över uppdraget till Tengbom helt och hållet. Den röda nyansen gick nämligen inte att få med miljövänliga komponenter.
Tillsammans med de två färdigställda byggnaderna som ingår i Johanneberg Science Park Etapp 1, och vårt intilliggande parkeringshus, bidrar A Working Lab med en ny årsring på Chalmers Campus.

Kontaktperson

Janica Wiklander

Kontorschef Tengbom Göteborg
+46 31 708 38 70

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Kerstin Sandholt Studiochef A1, Byggnadsingenjör
Susanne Kovacs Österberg Arkitekt SAR/MSA
Sverker Karlsson Arkitekt SAR/MSA
Anna Ålöw Projektör/Visualiserare
Einari Kinnunen 3D-illustratör
Simon Malmström Ljusdesigner
Malin Ahlgren Inredningsarkitekt SIR/MSA