Dataanalys

Att använda och tolka data är helt avgörande för att förstå hur saker faktiskt ligger till och behöver utvecklas. Men för att fatta riktigt bra beslut och hitta oväntade lösningar måste data dels analyseras på ett utforskande och fördomsfritt sätt, dels visualiseras så att vi kan ta till oss den. Med målet att generera nya värden och affärer hjälper vi dig med bådadera.

Evidensbaserade strategier är egentligen det enda alternativet för att driva hållbar utveckling av både samhälle och affär. Genom dataanalys erbjuder vi metoder och verktyg för att kunna fatta rätt beslut utifrån fakta istället för personliga tolkningar. Analysen hjälper oss att hitta dolda mönster, samband och nya möjligheter. Att visualisera datan på ett pedagogiskt och samtidigt engagerande sätt gör det enkelt att förstå och diskutera med dina kunder, medarbetare och andra intressenter.

Från rådgivning till visualisering

Utifrån behov och syfte erbjuder vi utforskande studier av data. Med hjälp av digitala verktyg kan vi analysera data och bryta oss loss från förutfattade meningar om samband i staden, grannskapet eller i byggnaden. Med utgångspunkt i analysen visualiserar vi datan för att driva engagemang kring viktiga insikter och möjligheter för era målgrupper. Deras upplevelse är avgörande för att ert projekt ska nå önskad effekt. Därför erbjuder vi allt från rådgivning och rapporter till grafiska och interaktiva datavisualiseringar som skapar transparens och delaktighet.

Vi tar fram det du behöver

Vår metod för dataanalys innefattar både statistisk analys och också maskininlärning (AI). Visualiseringen av grafer och diagram utgår ifrån ett kommunikationsstrategiskt perspektiv med tydliga, engagerande frågeställningar och interaktivt material utifrån era behov och insikter.

Vill du veta mer?
+46 735 00 19 09