Kalkyl

Att använda oss för att ta fram kalkyler på vad ditt projekt kommer kosta innebär att du får en överskådlig bild redan i tidigt skede och kan agera utifrån dem direkt.

Traditionellt är det oftast entreprenörer som erbjudit kalkyl, med effekten att ekonomiska bedömningar kan göras ordentligt först när de har handlats upp. Hos Tengbom kan du få beräkningar på entreprenaden både direkt i projektets uppstart och löpande i de olika skedena.

Vi erbjuder också värdestyrd designprocess, en unik tjänst i Sverige som bland annat innebär att vi upprättar en kalkyl som uppdateras ständigt under hela designprocessen. Utifrån den fattar vi varje beslut tillsammans baserat på det värde som genereras i relation till varje kostnad.

Genom våra kalkyltjänster kan du som kund söka anslag och andra investeringar tidigare än vanligt. Med värdestyrd designprocess finns dessutom möjlighet att skapa maximalt värde för projektbudgeten.

Vill du veta mer?
08-410 354 15