Arkitektur

På Tengbom är vi flera hundra medarbetare. Alltså har vi minst lika många beskrivningar av vad vår arkitektur är och står för. Vi gillar det.

Tengboms arkitektur beskrivs inte i en handvändning. Vi skulle kunna säga att den är inkluderande, kvalitativ och hållbar, för allt det stämmer. Men inga tre ord kan sammanfatta hur vi förhållit oss till allt ifrån Konserthuset till Uppsala cykelgarage.

Vi är försiktiga med att definiera arkitektur. Vi jobbar snarare med att bredda begreppet i allt vi gör och är ödmjuka inför att tiderna hela tiden förändras. Detta måste vi anpassa oss efter. Do or die, brukar det heta, och vi vill fortsätta att utvecklas som arkitekter såväl som att utveckla arkitekturen.

Tengboms arkitektur står garanterat för en sak och det är lyhördhet och samskapande. När du samarbetar med oss ska du veta att vi lyssnar på dina behov, utmaningar och önskemål likaväl som att vi hela tiden har örat mot samhället. Tengboms arkitektur ska tjäna människan, naturen och omgivningen.

Vill du prata arkitektur?
+46 8 412 53 43