Midsommarkransens skola

K-märkt brandstation blir skola
Midsommarkransens grundskola
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare: Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab
Byggaktör: Sisab
Uppdragsår: 2013-2019
Var: Midsommarkransen, Stockholm
BTA: ca 14 000 kvm varav ca 2 000 kvm ombyggnad
Fotograf: Felix Gerlach

Den före detta brandstationen i Midsommarkransen, byggd i början av 1940-talet, byggs om till skola med plats för drygt 1000 elever. Huset ger ett samtida intryck med inspiration hämtad från brandstationens ursprungliga arkitektur som tydligt speglar skolans funktion som en publik byggnad. Här är Midsommarkransens skola i Kvarteret Brandstegen.

Tengboms uppdrag har sammanfattningsvis varit att sammanföra kulturmärkta byggnader med en samtida byggnad där estetik och funktion ska mötas.

– Vi har löst ekvationen genom att placera den nya skolbyggnaden med fem våningar bakom brandstationens bevarade vagnsbyggnad. Denna har ritats om till skolmatsal med förskoleklass på övervåningen och sammanfogats med den nya huvudbyggnaden, förklarar Pontus Eriksson, ansvarig arkitekt.

På så sätt har vagnhallen bevarats med sitt tidstypiska fondmotiv som fondbyggnad ut mot korsningen Bäckvägen-Tellusborgsvägen. Även den intilliggande administrationsbyggnaden rustas upp.

Hög funktion med bevarad natur

Den nya rektangulära huskroppen samlar skolans utrymmen på en koncentrerad yta fördelad på fem våningar. På så sätt sparar vi på naturtomten där vissa partier också ska bli bevarade, så som en ek och ett intilliggande skogsparti. Området bakom Midsommarkransens skola är utformat till en skolgård och gränsar till parken Enbacken med naturliga gång- och cykelstråk. Kommunikationen mellan dessa två ytor lyfter områdets trivsel också för allmänheten och borgar för ett samnyttjande mellan skolgård och park.

Illustration över skola och skolgård.

Medvetna materialval med tidstypiska nyanser

Brandstationens kulturbyggnader är grönklassade vilket har krävt samråd med byggnadsantikvarie. Samtidigt har Tengboms uppdrag varit att skapa en byggnad med samtida uttryck som betonar husets viktiga funktion i området. Balansen ligger i de medvetna val som man gjort vad gäller färgsättning och material. Här har vi tagit stor hänsyn till omgivning, funktion och historisk gestaltning både exteriört och interiört. De bevarade byggnaderna har sedan varsamt blivit restaurerade med ursprungliga material som skiffer, tegel och trä. Den nya skolbyggnaden blev kompletterad med moderna material i en tonsäker färgskala.

– Inspirationen till materialval och färgnyanser till den nya byggnaden är hämtade från ursprungsbyggnaden från 40-talet. Vi har även valt robusta och hållbara material som betong, aluminium och trä. Skolans funktion och behov av material som tål slitage har också stått i fokus, förklarar Pontus.

Publik byggnad i blickfånget

Den ljust sandbeige fasaden i infärgad betong harmonierar med den omgivande bebyggelsen. Fasaden har partier med en böljande kraftig relief som ger huset karaktär och trots det robusta materialet skänker ett livfullt intryck och en intressant skuggverkan beroende på ljusets infallsvinklar. Två entréer är placerande i var sitt hörn av byggnaden och blir synliga tydligt genom en inramning i vit betong som hämtat inspirationen från vagnhallens nedre parti. Byggnadens femte våning är en lätt konstruktion i ljust bronsfärgad aluminium och planerad som ett kreativt kluster med plats för alla estetiska ämnen. På taket finns även en takterrass med en pedagogisk utomhusyta. Alla fönsterpartier är omringade av djupa reliefprofiler i aluminium som förutom att vara en estetisk detalj även fungerar som visst solskydd.

I januari 2023 ringde det in till den första lektionen.

 

Kontaktperson

Pontus Eriksson

Ansvarig arkitekt
+46 8 412 52 60

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alice Johansson Handläggande landskapsarkitekt
Banafsheh Nejad Arkitekt SAR/MSA
Elin Nilsson Handläggande arkitekt SAR/MSA
Eyvind Bergström Arkitekt
Henrik Molander Arkitekt
Kristofer Eklund Arkitekt SAR/MSA
Lina Swanberg Studiochef Utbildning och kulturmiljö
Lina Wålstedt Arkitekt
Lottie Hedlund Arkitekt
Louise Gydell Handläggande arkitekt
Pontus Eriksson Ansvarig arkitekt SAR/MSA
Sofia Sandqvist Ansvarig landskapsarkitekt
Thomas Pollack Arkitekt