Uppsala sätter cyklisterna i centrum

Formstarkt och hållbart cykelgarage
Arkitektur
Uppdragsgivare:
Plats: Uppsala Centralstation
Yta: Ca 2000 m²
Klart: 2019
Foto: Felix Gerlach
Priser/porträtt: Finalist i Architizer A+Awards 2021, porträtterat i ArchDaily, designboom och UrbanNext

Ett cykelgarage – med fokus på form, trygghet och miljövänliga material. Sedan november förra året slipper uppsalaborna lämna cykeln på gatan.

Byggnaden har en unik form konstruerad som en 45 gånger 45 meter rätsidig triangel.

Mitt på torget i Uppsala står ett Tengbomritat cykelgarage. Med sin unika, triangulära form och miljövänliga materialval skapar byggnaden en tydlig identitetsmarkör för området.

Byggnaden förkroppsligar kommunens satsning på hållbarhet.

Tusentals personer passerar regelbundet buss- och tågstationen i centrala Uppsala. Nu ska det bli ännu enklare att leva hållbart – i linje med sin miljösatsning och för att tillgodose den beräknade ökningen av pendlare till Uppsala har kommunen valt att satsa stort på cyklisterna.

Cykelgarage

Ett cykelgarage där träet får stå i fokus

Huset är byggt med en väl synlig stomme helt i trä, klädd med en glasad fasad uppburen av lister i svart stål. Den centralt belägna platsen har krävt ett nära samarbete med stadsarkitekten under hela projektet. Husets tre sidor vetter alla mot olika typer av miljöer; perrong, viadukt och busshållplatser och har behov av att samexistera i miljöer med helt olika karaktär. De återhållsamma materialvalen betong, svart stål och trä är noga utvalda i ett hållbarhetssyfte och ger huset både en distinkt men neutral framtoning.

Cykelgarage

– Vi har kämpat för att det ska vara så få material och färgval som möjligt, att framhäva den vackra träkonstruktionen och att huset ska få hålla sin tydliga geometriska form utan andra störande element eller tillägg, förklarar Cecilia Öberg, ansvarig arkitekt.

Cykelgarage

Cykelhuset står på en ganska mörk och otrygg plats – därför har vi arbetat med ljuskonsult Stina Marsh. Tillsammans har vi skapat en ljusdesign som lyser upp och framhäver det varma träet.

Glasfasad och ljusspel skapar en trygg miljö

Byggnaden är miljöklassad och rymmer cirka 1200 parkeringsplatser. Den transparenta fasaden skänker väderskydd men ger även en naturlig trygghetskänsla. Huset kommer dessutom få ett unikt belysningsprogram.

– Cykelhuset står på en ganska mörk och otrygg plats – därför har vi arbetat med ljuskonsult Stina Marsh. Tillsammans har vi skapat en ljusdesign som lyser upp och framhäver det varma träet. Dessutom skapas ljusupplevelser i form av ett ”norrsken” på undersidorna av träbjälklagen som ska programmeras för att skifta i färg, berättar Cecilia vidare.

Cykelgarage

Grönskande tak över cykelgaraget tar hand om regnvattnet

Cykelgaraget är byggt i två våningar. En ramp binder samman våningarna och gör det samtidigt möjligt att cykla mellan våningarna. På det sedumtäckta taket finns även solceller placerade. Växtligheten tar effektivt hand om vattnet som vid kraftigt regn sugs upp av takets grönyta istället för att överbelasta markbrunnar och gator. Taket blir en fjärde fasad då många av de omgivande byggnaderna är högre varifrån man ser huset ovanifrån.

Internationell uppmärksamhet

I juni 2021 nominerades cykelgaraget i Architizer A+Awards i kategorin Transportation/Infrastructure.

Kontaktperson

Sofia Lewén

Kontorschef Uppsala
+46 766 39 47 72

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Cecilia Öberg Uppdragsansvarig arkitekt
Claudio Mihel Arkitekt
Eva Mikkelsen Gestaltningsledare
Fredrik Gärdhammar Arkitekt
Vahid Sabouri Arkitekt
Åsa Hellström Arkitekt