”Vi har inte längre nåt val” – Framtiden byggs i trä

I dagsläget finns det inte många alternativt till hållbart byggande än trä, menar Cecilia Holmström, strategisk rådgivare inom hållbarhet på Tengbom. Den 28 mars föreläser hon på just detta tema på Länsstyrelsen Värmlands seminarium Framtiden byggs i trä. 

Hållbarhet är inte en gråzon – nya lagar och avtal gör klimatneutralt byggande till det enda alternativet. Det är hög tid att bli konkret och konstruktiv, menar Cecilia.

Cecilia Holmström är engagerad i flera forskningsprojekt och i Näringsdepartementets referensgrupp inom Kommittén för modernare byggregler i deras arbete med att minska miljöpåverkan från byggandet. Fakta visar att det inte finns några kompromisser när det kommer till klimatneutralt byggande. Med nya lagar och krav har vi inte längre nåt val. Varför – och vad innebär det för byggbranschen?

Läs mer och anmäl dig till seminariet här.