Cykelhuset Ekonomikum

Tryggare campus med lykta i parken
Arkitektur
Uppdragsgivare:
Plats: Uppsala
Yta: 68 kvm
Uppdragsår: 2020-2021
Samarbetspartners: IR-Bygg (Entreprenör), Sweco (Belysning)
Fotograf: Tim Meier

Nu blir det tryggare för Uppsalas studenter att transportera sig klimatsmart (och hälsosmart). Det nya cykelhuset på campus sprider ljus över cykelvägarna runt Ekonomikum tack vare en genomtänkt placering av konstruktionens träribbor. Ett i sig hållbart uttryck som i sin enkelhet har potential att bli ett signum för hela området.

Uppsala universitet och Akademiska hus ville få fler att trampa till campus och var inte rädda för att ge Tengbom kreativ frihet i uppdraget för ett nytt cykelhus. Den omsorgsfullt utformade träbyggnaden är ett pilotprojekt som är tänkt att knoppa av sig i fler cykelhus men även utestudieplatser och utegym vid ett flertal institutioner som tillhör universitetet.

Redan från projektets start blev ljussättningen en viktig parameter att arbeta med för att öppna upp och skapa en tryggare känsla och plats.
Husets formspråk smälter harmoniskt samman med den befintliga miljön.

Säker väg mot upplysning

Projektets ambitioner har varit höga: Den som väljer cykeln ska kunna parkera tryggt och tilltalande, och inte behöva lämna fordonet åt sitt öde i ett rangligt ställ på någon gudsförgäten baksida. Hållbara material som är lätta att underhålla och ett formspråk som passar in i den befintliga miljön är andra viktiga aspekter för cykelhuset vars placering förlagts till Ekonomikum. Med avstamp i ursprungsbyggnadens spaljéer på fasaden är husets främsta kännetecken vertikala träribbor placerade för optimal insyn och utblick. Mörka kvällar blir cykelhuset till en liten fyr som gör parkområdet den är belägen i till en tryggare plats.

En nästintill sakral atmosfär råder inne i cykelhuset som huserar 72 cyklar på två våningar.
Inne men ändå ute, eller tvärtom?

Tåliga material vinner i längden

Träkonstruktionen har bakomliggande glas som skyddar mot väder och vind. Samtidigt är ribbverket behandlat med Kebony som med tiden kommer att ge träet en klädsam grå patina. Materialet kräver föga underhåll och även den så viktiga belysningen är ombesörjd att ha en lång brinntid. Projektet har tagit ett helhetsgrepp på området, där Tengbom har varit med från skiss till färdig byggplan. Detta i nära samarbete med bland annat entreprenören IR-bygg och belysningskonsult från Sweco. Resultatet är en nätt men rymlig byggnad där 72 cyklar kan parkeras i två plan under det förskjutna sadeltaket som delvis är sedumbeklätt. Väggarnas ribbverk för tankarna till en gammal lada där ljuset letar sig in och ut mellan plankornas springor och skapar en ombonad känsla utan att det blir instängt. Ett uttryck som i sin enkelhet har potential att bli ett signum i den långsiktiga plan som berör hela området.

– Vi utgår hela tiden från platsens förutsättning, men formen kommer att kännas igen, säger Marianna Klinga, ansvarig arkitekt på Tengboms Uppsalakontor.

En bakomliggande hängränna och träribbor följer samma linje från fasad vidare ända upp till taknocken.
De bruna fasaderna får med tiden en grå patina och den rostfria dörren kommer då att smälta ihop med fasaden.

Kontaktperson

Sofia Lewén

Kontorschef Uppsala
+46 766 39 47 72

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Bygdén Medverkande arkitekt
Eva RantaEskola Senior konsult
Ida Fritzon Thor Landskapsarkitekt
Jasper van Rossum Medverkande arkitekt
Marianna Klinga Uppdragsansvarig arkitekt
Marie Håkansson Handläggande byggnadsingenjör
Sofia Sandqvist Landskapsarkitekt