Östermalms Saluhall och hotell

Uppdaterade för framtiden
Arkitektur
Byggnadsvård & Restaurering, Handel, Kultur, Ljusdesign, Restaurang
Uppdragsgivare:
Plats: Östermalm, Stockholm
Uppdragsår: 2012-2021
BTA: Saluhallen 6770 kvm och hotellet 4800 kvm
Fotograf: Åke E:son Lindman och Lasse Olsson
Samarbetspartners: Ljusrum, Nyréns, AIX, Stockholms Målerikonservering, BK Beräkningskonsulter

Med renoveringen av Östermalms Saluhall har Tengbom bevarat en årsring i stadens historia och skapat nya sätt att uppleva den historiska matdestinationen. Saluhallen har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år och tillsammans med nya Saluhallens hotell står kulturarvet redo för besökare i ytterligare ett sekel. Minst.

De stora, bågade fönsterna och originalentréerna har renoverats och accentuerats med kvällsbelysning. Foto: Lasse Olsson

Efter drygt ett sekel i drift var Östermalms Saluhall i stort behov av renovering. Åratal av sporadiska renoveringsinsatser resulterade i en Saluhall som inte längre var särskilt inbjudande.

Vårt uppdrag: uppdatera, förtydliga och förbättra

Att återställa Saluhallen till sin forna glans innebar stora utmaningar. Vi blickade bakåt för att ta tillvara på historiken –samtidigt skulle byggnaden möta nutida krav och med nya tillägg addera till besökarens upplevelse.

Restauranger längs byggnadens fasader i kombination med längre öppettider och uteservering bidrar till en levande gatumiljö. Foto: Åke E:son Lindman

Vi behövde se över husets teknik men också den komplexa logistik som sker i och omkring hallen. Saker som tillgänglighets- anpassning, att byta ut i princip all teknik och förstärka de kulturhistoriska och antikvariska värdena stod högt på önskelistan. Helt enkelt att förhöja upplevelsenivån, utan att förvanska någon del av byggnaden.

Respektfull framtidsanpassning

Vi har tagit ett brett helhetsgrepp med stor omsorg för husets karaktär och detaljer; från tekniska funktioner och strukturella insatser till att återställa originaldekoren. Den ursprungliga planlösningen i stjärnform har återställts för att gagna handel och skapa tydligare gångstråk. Ytterligare funktioner har adderats för att skapa nya upplevelser, som långa balkonger med sittplatser för restauranggäster. Högre funktions- och tillgänglighetskrav bidrar till en bättre upplevelse för alla genom bland annat hissar och fler toaletter.

Färgschemat och utsmyckade detaljer är återställda till originalutseendet. Foto: Åke E:son Lindman

Nya tillägg har ett tydligt samtidsuttryck och underordnar sig den form- och färgstarka kulturhistoriska miljön. I övriga fall har man velat framhäva och därav förhöja Saluhallens ursprungliga utseende. Färgkonservatorer har arbetat med att skrapa bort lager efter lager av övermålningar för att skapa en bild av historien.

Saluhallens originalkonstruktion i trä är renoverad och anpassad med en låg sarg och marmorbänk med integrerat kylskåp och display-yta. Foto: Åke E:son Lindman

Besökarna möter idag en en mer färgglad hall, dock med samma kulörta färgval som förr. Även ljuset flödar åter igen genom gavelfönsterna som en gång var övermålande. Dessa har ersatts med nya fönsterpartier och ett innovativt jalusisystem utvecklat från båtteknik som skyddar handlarnas råvaror från direkt solljus.

Förbättrade flöden och nya upplevelser

Besökare möts idag av en enhetlig och harmonisk upplevelse. En Saluhall som nu också är inkluderande, tillgänglighetsanpassad och hållbar. Förbättrade flöden, smartare entrélösningar och nytt sop- och återvinningssystem som minskar antalet lastbilstransporter till en femtedel är några av sakerna som gör Östermalms Saluhall till en toppmodern mötesplats. Restauranger placerade längs byggnadens fasader i kombination med längre öppettider bidrar till en levande gatumiljö och mer fokus ligger på samtida behov och beteenden som socialisering och att bli sedd.

Hotellet – ett nytt sätt att uppleva den historiska matdestinationen

I anslutning till Saluhallen ligger ett nytt hotell. Med parametrisk design och innovativ arkitektur har Tengbom varit med och skapat en hotellupplevelse utöver det vanliga. Här har en gammal karamellfabrik i industriell stil från 1910 och ett bostadshus med jugendfasad från 1888 förvandlats till ett högklasshotell. Att mejsla fram en hotellmiljö ur byggnader från olika tids- och stilperiod var i sig en klurig uppgift. Byggnadernas historiska karaktär skulle respekteras samtidigt som vi behövde förena huskropparna och rita om planlösningen så att den blev hotellkompatibel. För att kunna skapa funktionella flöden på varje våning har de befintliga byggnaderna kompletterats med en modern tillbyggnad i handslagen tegel. Tillsammans ringar byggnaderna in innegården.

Det moderna tillägget och originalbyggnaderna ringar tillsammans in innergården och skapar en ny mötesplats i staden. Foto: Åke E:son Lindman
Tillbyggnaden i handslagen tegel, perforerad med bakomliggande ljudabsorbent för att skapa en behaglig ljudmiljö i hotellets innegård. Foto: Åke E:son Lindman

Ett glastak i samarbete med tech och himlavalvet
För att maximera funktion och trivsel samt skapa en mötesplats som fungerar året runt har vi täckt innergården med ett specialritat glastak. Med sin böljande, eleganta form upplever man taket som en förlängning av himlen snarare än en inglasning. Att sätta ett glastak över tre olika byggnader med varierande takfot var en utmaning i sig. Vi ville dessutom behålla känslan av att vara utomhus och varken inkräkta på grannhusens utsikt eller dagsljus. Här blev parametrisk design lösningen – datateknik som effektiviserar konstruktionen av komplicerade former. Detta för att maximera glasytan och minimera bärverk och på så sätt skapa en elegant och smäcker takkonstruktion med känsla av öppenhet.

Innegårdens böljande glastak med minimala bärverk som elegant sträcker sig över de tre olika byggnaderna med varierande takfot. Foto: Åke E:son Lindman

Ljudbilden – en avgörande aspekt

På en stor inglasad innergård kan akustiken komma i vägen för trivsel och utomhuskänsla. För att minska eko och buller valde vi att klä den nya tillbyggnaden med en perforerad tegelfasad. Genom att utelämna varannan tegelpanna och addera en bakomliggande ljudabsorbent skapade vi en effektiv ljuddämpning. Teglets abstrakta mönster ger fasaden ett intressant djup samtidigt som det fyller en viktig funktion. För att ytterligare säkra en dämpad och behaglig ljudmiljö valde vi akustisk puts som komplement när vi putsade om det gamla bostadshuset.

Bostadshuset med jugendfasad från 1888 blev förvandlad till ett högklassigt hotell. Passagen mellan hotellet och Saluhallen skapar ett nytt stadsflöde genom kvarteret. Foto: Åke E:son Lindman

Resultatet – ett nytt stadsflöde

Genom att behålla och rusta upp en befintlig passage som leder till hotellets innegård direkt från gatan – samt skapa en ny passage som kopplar ihop innegården med Saluhallen – har vi skapat ett nytt stadsflöde genom kvarteret. 

Passagen med platsgjuten betong och en terrazzotrappa som bidrar till en avskalad och kontrasterande övergång mellan Saluhallen och hotellet. Foto: Lasse Olsson

Förbipasserande kan nu ta en genväg från Nybrogatan via hotellet och Saluhallen till Humlegårdsgatan – vilket också gagnar kommersiell aktivitet i både byggnader. Den nya passagen som skär genom den gamla tegel- och betongkonstruktionen krävde kraftiga avbärningstommar. Här har vi valt att exponera dessa ändringar i svartmålat stål och platsgjuten betong och samtidigt skapa en avskalad och kontrasterande övergång till Saluhallens och hotellets färgstarka och detaljrika miljöer.

Den nya passagen som länkar Saluhallen till hotellet med konstverket ”Bäst före: torsdagen den 12 mars 2020” av Leontine Arvidsson. Foto: Åke E:son Lindman.

Sammantaget har vi skapat en upplevelse som går tillbaka i tiden, samtidigt som Saluhallen åter är relevant för framtiden. Tiden får utvisa om vi träffat rätt, som vi gjorde med Tillfälliga Saluhallen Men nu har staden, landet och världen fått ett kulturarv tillbaka – och mer därtill.

Fotnot: hotellets inredningskoncept är framtaget av hotelloperatören med sin egen arkitekt Per Öberg.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Erik Werner Arkitekt
Karin Hagelberg Arkitekt
Karin Svenonius Arkitekt
Lukas Nachmens Arkitekt
Mark Humphreys Ansvarig arkitekt
...och ytterligare cirka 100 personer.