Waldemarsudde

Tillgänglighet

För oss på Tengbom handlar tillgänglighet om respekt. Att leva med funktionsnedsättning är en naturlig variation i människors levnadsvillkor och hur hindrad man är i vardagslivet beror i stor utsträckning på hur den omgivande miljön är utformad.

Tillgänglighet berör hela vår byggda miljö, från vår hemmiljö till offentliga platser och lokaler. Uppskattningsvis har minst tio procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Därtill kommer personer med rollatorer eller barnvagnar. Miljöer som är tillgängliga och användbara för personer med funktionsvariationer är bra miljöer för alla.

Flera arkitekter på Tengbom har även titeln Certifierad sakkunnig av tillgänglighet och spetskompetens när det kommer till att följa byggreglerna avseende tillgänglighet. Med bred erfarenhet och kunskap om regelverken kan gestaltningen i sig lösa kraven på tillgänglighet. Ja, till och med förhöja helhetsupplevelsen.

Tengboms åtaganden är inom alla typer av projekt. Exempelvis ritningsgranskning, projekteringsstöd, upprättande av tillgänglighetsutlåtanden, inventering i befintlig miljö, åtgärdsförslag och utförandebesiktning.

Är du nyfiken på mer?
+46 31 708 38 72