Waldemarsudde

Underhåll och utveckling av prins Eugens skatt
Waldemarsudde
Arkitektur, Landskap
Byggnadsvård & Restaurering, Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Djurgården, Stockholm
Uppdragsår: 2013–2015
Projekttyp: Husarkitekt och generalkonsult
Samarbetspartners: LEB, Tyréns, Projektel, Brandskyddslaget

Waldemarsudde är en unik miljö som rymmer stora upplevelser. Här finns vacker natur, kulturhistoriskt intressanta byggnader och fantastisk konst. Mycket på Waldemarsudde kan kopplas till blomster- och målarprinsen Eugen som bodde här i början av 1900-talet.

Arvet efter prins Eugen

Arkitekten Ferdinand Boberg ritade slottet på uppdrag av prins Eugen, och det blev byggt 1903-1905. Galleriet byggdes 1913 för prinsens stora konstsamling. När prins Eugen dog testamenterades hela Waldemarsudde till staten, som ska förvalta det som museum. Waldemarsudde är ett av Sveriges mest kända och välbesökta konstmuseer och är sedan 1993 statligt byggnadsminne.

Waldemarsudde
Foto: Nina Broberg

Ansvar för underhåll och utveckling

Vi har ramavtal som husarkitekt och generalkonsult för Waldemarsudde. Det innebär att vi ansvarar för byggnadsminnets underhåll och utveckling och arbetar nära Statens fastighetsverk och museet Prins Eugens Waldemarsudde. Arkitektoniska, antikvariska och tekniska perspektiv samt myndighetskrav är några av de områden vi arbetar med. Som husarkitekt genomför vi, tillsammans med en konsultgrupp, både projekterings- som utredningsuppdrag. Vi är rådgivare och hanterar bland annat tillståndsfrågor och långsiktiga planer för underhåll och restaurering.

Anpassning och visioner inför framtiden

Några av de saker vi gjort på Waldemarsudde är en omfattande ombyggnad av museets butik och entré med tillgänglighetsanpassning av huvudentrén på både in- och utsidan. Vi har jobbat med klimatfrågor, belysning och akustik, interiört och exteriört underhåll samt park- och trädgårdsfrågor. Vi har också tagit fram ett förslag till hur den gamla linoljekvarnen skulle kunna tillgängliggöras för allmänheten.

Komplicerade projekt med särskilda utmaningar

Projekten på Waldemarsudde är ofta komplicerade. Klimat-, teknik-, logistik- och programfrågor som uppstår i ett konstmuseum är speciella. Fokus ligger på att göra anpassningar och kvalificerad formgivning utifrån dagens behov och med stor hänsyn till Waldemarsuddes kulturhistoriska värden.

Tätt samarbete avgörande

Samarbete är helt avgörande genom hela processen. Teknikkonsulter och andra specialister blir ofta anlitade i tidigt skede. Vi har täta kontakter och arbetar långsiktigt tillsammans med förvaltare, hyresgäst, myndigheter, specialister, andra konsulter samt hantverkare och entreprenörer. Det kräver stor förmåga till samordning och flexibilitet, initiativkraft, lyhördhet och helhetssyn.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Landskapsarkitekt LAR/MSA
Katarina Enekvist Arkitekt SAR/MSA
Malin Herlitz Arkitekt SAR/MSA