Bergianska trädgården

Ett klorofyllfullt uppdrag
Landskap
Byggnadsvård & Restaurering
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2019 - pågående
BTA: 60 hektar
Uppdragstyp: Generalkonsultuppdrag
Byggherre och samarbetspartners: Statens Fastighetsverk
Fotograf: Felix Gerlach

Ett museum för växter. Så kan man beskriva Bergianska trädgården i Stockholm där Katarina Enekvist på Tengbom är husarkitekt på uppdrag av Statens fastighetsverk. Här kan du hälsa på jättenäckrosen Victoria och även lära dig om allt från nordiska till tropiska växter och samtidigt vila ögonen från asfalten en stund.

Bergianska trädgården
Den italienska terrassen ger plats åt medelhavsflora.
Vy över Brunnsviken från italienska terrassen, en av trädgårdens viktigaste utsiktspunkter.

Vetenskap, botanik och avkoppling. Vid Brunnsvikens strand i Stockholm ligger natursköna Bergianska trädgården. Här finns växter från hela världen: frukt- och bärträdgårdar och växtsystematiska kvarter, som visar växternas släktskap.

Husarkitekt som tar vara på värdefulla miljöer

Katarina Enekvist, restaureringsarkitekt på Tengbom, har varit husarkitekt för Bergianska trädgården sedan 2019. Katarina har mångårig erfarenhet av att leda komplexa uppdrag i kulturhistoriskt värdefulla miljöer men som husarkitekt räcker det inte att vara skicklig på gestaltning och ha ett stort kulturhistoriskt kunnande. Det är också viktigt att balansera den historiska miljön med nutidens krav.

Bergianska trädgården
Sedan år 1900 har Victoriahuset välvt sin glaskupol över en fantasieggande tropikvärld.
Världens största näckros kommer från Amazonas men har nu också ett hem i bassängen i Victoriahuset.

Bevara och förbättra utan att det märks

Husarkitektuppdraget innebär ett långsiktigt ansvar och mycket har redan hänt sedan 2019. Vi på Tengbom har utvecklat det gamla Utsiktstornet för att levandegöra den autentiska 1800-talsmiljön och Victoriahuset i sin tur har fått en översyn av konstruktion och underhåll av glas.

Trädgårdsdirektörens igenvuxna trädgård vid byggnaden Bleket ska exempelvis restaureras. Svåråtkomliga delar av trädgården har gjorts tillgängliga med nya, specialtillverkade smidesräcken och sedan har en restaurering av trappor och gångvägar genomförts. I samband med detta har vi även gjort en projektering för Naturens Hus i Finnstugan som är en pedagogisk verksamhet för skola och barn. Så småningom ska även Bergianska trädgårdens olika entréer göras tydligare med ny formgivning och här pågår ett skissarbete.

Bergianska trädgården
Det gamla orangeriet blev uppfört 1926 för de tropiska växterna i trädgården. Idag hittar du också en mycket välbesökt restaurang här.

Omvårdnad av mark och träbyggnader

Dessutom har Katarina Enekvist, i samarbete med hantverkare och målerikonservatorer, utfört antikvarisk kontroll och rådgivning vid restaurering och underhåll av Bergianska trädgårdens alla träbyggnader. Slutligen har viktiga kunskapsunderlag, bland annat ett vårdprogram för mark och byggnader, blivit upprättade.

– Trädgården ska vara en plats för alla, med koppling både till historia och nutid. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till att utveckla platsen, säger Katarina Enekvist.

Bergianska trädgården
Bergianska trädgården och Brunnsviken sett från ovan.
Bergianska trädgården, Stockholms botaniska trädgård och Kungliga Nationalstadsparken.

Kontaktperson

Katarina Enekvist

Arkitekt SAR/MSA och husarkitekt
+46 8 412 53 37

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Landskapsarkitekt LAR/MSA
Katarina Enekvist Uppdragsansvarig arkitekt, arkitekt SAR/MSA, certifierad kontrollant av kulturvärden
Lisa Sundström Byggnadsantikvarie SPBA
Malin Herlitz Arkitekt SAR/MSA