Boulognerbadet

Badplats för alla invid Gavleån
Landskap
Idrott, Park & Lek
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2014-2015
Byggaktör: Bonava

2013 fick vi uppdraget att ta fram ett förslag för ett helt nytt bad i Gavleån, precis intill Gävles stadspark Boulognerskogen. Vi föreslog bryggdäck, parkstråk med gym och omklädningsbyggnad samt ett familjebad med sandstrand. Boulognerbadet är en livlig mötesplats för vuxna och barn i alla åldrar.

Från början bestod den tilltänkta platsen intill Gavleån framförallt av en stor gräsyta, med beachvolleybollplaner och parkbänkar längs med ett promenad- och löparstråk. Vi arbetade fram ett förslag uppdelat i tre etapper som på bästa sätt skulle kunna lyfta platsens många kvaliteter.

Först ville vi skapa ett bryggdäck längs med vattnet, med utkiksplatser och trappor i siktlinjerna för att på så sätt komma närmre åns kvaliteter. I nästa etapp föreslog vi ett parkstråk intill, med utomhusgym och möjlighet att byta om. I den sista etappen ville vi skapa en riktig sandstrand för hela familjen, där även de allra yngsta kan bada. Idag är etapp ett och två färdigställda.

Bryggan Boulognerbadet
Fotograf: Göran Ekeberg

Vackert bryggdäck med badplats för alla

Sommartid är det sju meter breda bryggdäcket fyllt av besökare – både de som bara vill umgås i solen en stund, och de lite modigare som vågar ta sig ett dopp i ån. Med hjälp av en tillgänglighetsramp kan alla som vill ta sig ner och bada i vattnet.

Däcket är byggt av behandlad furu, som åldras vackert och med tiden antar en silvergrå nyans.

De stora träden som växer längs med stranden har behållits och fått växa upp igenom bryggdäcket. Deras kronor bildar tak här och där, och skänker lite efterlängtad skugga under sommarens varmare dagar. En upphöjd scen, eller sittplats, agerar fokuspunkt i södra änden av bryggdäcket. Strax intill har vi skapat en grillplats med regnskydd i form av ett grönt tak.

Många platser att umgås på

För att få till en större, samlad gräsyta har vi flyttat beachvolleybollplanen. I den anslutande slänten finns idag en variation av sittplatser att umgås på, med utblick över vattnet – terrassering, en mindre läktare och nya solbänkar. En bit bort finns det nya utegymmet. Såklart har vi också ritat en omklädningsbyggnad här med fasad i samma vackra furu som bryggdäcket.

Vad gäller den sista etappen i projektet, familjebadet med sandstrand, är i dagsläget inte påbörjad ännu. Men i augusti 2016 belönades Gävle kommun med Stadsträdgårdsmästarnas pris för jobbet med Boulognerbadet.

Foto: Göran Ekeberg
Foto: Göran Ekeberg

Kontaktperson

Jenny Söderling

Studiochef landskap
+46 8 412 53 95

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Sofia Sandqvist Tidigare Studiochef Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Lotta Hålldin Mark- och VA-ingenjör SBR
Lotta Trotzig Landskapsarkitekt MSA
Åsa Hellström Landskapsarkitekt LAR/MSA