Trapparken

Trappsteg att längta uppför
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare: Bonava
Plats: Tollare, Nacka
Uppdragsår: 2014-
Byggaktör: NCC
Projekttyp: Park, Allmän plats

I Nacka strax utanför Stockholms innerstad växer just nu det nya bostadsområdet Tollare fram. På den branta bergsklacken ner mot vattnet, mellan ännu ej byggda bostadshus, ritade vi Trapparken. Något så unikt som en park, en trappa och ett utflyktsmål med vidunderlig utsikt – i ett.

2014 fick vi uppdraget av Bonava att utveckla ett långsmalt område i Tollare som knyter ihop Tollare torg uppe på höjden och Hamntorget nere vid vattnet. Ytan, som skulle bli kommunal mark efter färdigställandet, var speciell och det fanns komplexa faktorer att förhålla sig till. Hur ritar man en park med trettiofem meters höjdskillnad inklusive en serie trapplopp mellan hus som inte finns än så att den både blir en uppskattad plats för de boende och ett spännande utflyktsmål? Det här blev viktiga frågor för oss. Vi ville att något alldeles särskilt skulle växa fram ur utmaningen. En upplevelse för besökarna.

Var vill man sitta och äta glass?

Trappstudier

För att göra Trapparken till något mer än bara en transportsträcka behövde vi både ta vara på platsens unika kvaliteter men också tillföra nya. Vi levde oss in i hur det skulle kännas att röra sig här. Hur många trappsteg skulle man orka man gå? Var kunde besökarna tänkas vilja vila? Vad skulle kunna överraska?

Vi studerade trappor i Stockholm. Testade hur det kändes att gå två och två, vid ett möte, och i trappor med olika bredd. Det vi visste var att delar av trapploppen i Tollare krävde hög höjd snabbt och att trapporna därför skulle bilda höga murar i etapper. Hur skulle det kännas att gå bredvid dem? Så hur kunde vi forma dem så att miljön ändå känns mjuk, ljus, grön och öppen?

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

– För att människor skulle vilja gå i trapporna behöver de erbjuda något. Oväntade upplevelser och spännande avbrott. Vi fokuserade mycket på att utforma vistelseplatser längs vägen där man skulle kunna slå sig ner, njuta av utsikten och äta en glass i solen” säger Åsa Myhr som var ansvarig landskapsarkitekt.

Ljuset var en viktig aspekt. Vi studerade solens rörelse över parken på ett nytt sätt. Men istället för att bara göra en allmän utredning över dygnets timmar utgick vi från hur ljuset spreds när det var dags att gå till jobbet, när man åt en lunchpicknick, en eftermiddagsglass eller tog en kvällspromenad. Vi valde lutande murväggar och ljusa material för att ta vara på dagsljuset så långt som möjligt.

Trapparken Tengbom 2014

Många detaljer med bibehållen balans

Upptäckarglädje blev ledord i projektet. Det skulle finnas intressanta detaljer att titta på när man rörde sig genom parken. Konceptet för trappan skulle ta dig på en resa, från vattnet till skogen eller vice versa. Grönskan skulle klättra på de vinklade murarna från upphöjda planteringslådor.

En stor utmaning var att hitta balansen mellan detaljer och helhet, och mellan funktion och estetik. Det skulle komma att ske mycket på den smala ytan och mycket behövde också finnas där. Samtidigt skulle Trapparken upplevas harmonisk och vacker. Multifunktionell utformning blev en stor del av lösningen. Att hitta element som svarade mot flera behov och som inte störde vare sig helhetsintrycket eller utblickarna. Sträckmetallen som klär murarna fick följa vidare och bli ett fallskyddsräcke med infälld belysning i handledarna. Sittplatser kombinerades ihop med muren eller blev en förlängning av en planteringslåda. Det blev compact living – i parkversion.

Vackrare med tiden

– Vi jobbade mycket på att förankra parken i platsens karaktär. Till exempel så inspirerades vi av kulörer och material från miljöerna runtomkring som vi utvecklade vidare. Vi gick ner till minsta lilla sten för att människan som skulle röra sig här skulle uppleva något unikt, säger landskapsarkitekt Jenny Andersson.

Ett långsiktigt perspektiv och enkel förvaltning var grundläggande i projektet. Vi valde tåliga material, konstbevattning och växter som tillför dynamik året runt och som blir vackrare med tiden.

Tydlig dialog genom gestaltning i 3D

Vi utvecklade och projekterade Trapparken i Revit. Det gjorde att vi kunde ha dialog både med Bonava och husarkitekterna för de omkringliggande bostadshusen direkt genom 3D-modeller som ger en preciserad överblick. Tydligt kunde vi visualisera både koncept och förändringar löpande till alla inblandade. Verktyget hjälpte oss att skapa en ovärderlig tydlighet i projekt både för oss själva och för beställare och övriga medverkande i projektet.

Kontaktperson

Jenny Andersson

Tf Studiochef Landskap
+46 8 412 53 95

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Åsa Myhr Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jenny Andersson Landskapsarkitekt LAR/MSA
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA