Trapparken

Trappsteg att längta uppför
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare: Bonava
Plats: Tollare, Nacka
Uppdragsår: 2014-
Byggaktör: NCC
Projekttyp: Park, Allmän plats

I Nacka strax utanför Stockholms innerstad, precis invid Lännerstasundet, växer just nu det nya bostadsområdet Tollare fram. På den branta bergsklacken ner mot vattnet, mellan bostadshus som ännu inte är byggda, ritar vi just nu Trapparken. Något så unikt som en park, en trappa, och ett utflyktsmål med vidunderlig utsikt, i ett.

2014 fick vi uppdraget av Bonava att utveckla ett långsmalt område i Tollare, som knyter ihop Tollare torg uppe på höjden och Hamntorget nere vid vattnet. Ytan, som blir kommunal mark efter färdigställandet, är mycket speciell och det finns komplexa faktorer att förhålla sig till. Hur ritar man en park med trettiofem meters höjdskillnad, inklusive en serie trapplopp mellan hus som inte finns än, så att den både blir en uppskattad plats för de boende och ett spännande utflyktsmål? Det här har varit viktiga frågor för oss i projektgruppen. Vi vill att något alldeles särskilt ska växa fram ur den här utmaningen. En riktig upplevelse för besökare.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

”Var vill man sitta och äta glass?”

För att göra Trapparken till något mer än bara en transportsträcka behövde vi både ta tillvara på platsens unika kvaliteter, och även tillföra nya. Vi behövde leva oss in i hur det kommer kännas att röra sig här. Hur många trappsteg orkar man gå? Var vill man vila? Vad skulle kunna överraska?

Vi studerade många trappor i Stockholm. Vi testade hur det känns att gå två och två, eller att få möte, i trappor med olika bredd. Vi visste att delar av trapploppen i Tollare krävde hög höjd snabbt, och att trapporna därför skulle bilda höga murar i etapper. Hur skulle det kännas att gå bredvid dem? Hur skulle vi forma dem så att miljön ändå känns mjuk, ljus, grön och öppen?

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

”För att människor ska vilja gå i trapporna behöver de erbjuda någonting – oväntade upplevelser och spännande avbrott. Vi har fokuserat mycket på att utforma vistelseplatser längs vägen, där man kan slå sig ner, njuta av utsikten och kanske äta en glass i solen” – Åsa Myhr, ansvarig landskapsarkitekt.

Ljuset var en viktig aspekt. Vi bestämde oss för att studera solens rörelse över parken på ett nytt och annorlunda sätt. Istället för att bara göra en allmän utredning över dygnets timmar, utgick vi ifrån hur ljuset sprids när det är dags att gå till jobbet, när man vill äta en lunchpicknick, en eftermiddagsglass, eller ta en kvällspromenad. Vi valde lutande murväggar och ljusa material för att ta tillvara på dagsljuset i så stor utsträckning som möjligt.

Trapparken Tengbom 2014

Många detaljer med bibehållen balans

Upptäckarglädje har blivit ett ledord i projektet. När du rör dig genom parken finns intressanta detaljer att titta på. Konceptet för trappan tar dig på en resa, från vattnet till skogen eller vice versa. Grönskan klättrar på de vinklade murarna från upphöjda planteringslådor.

En stor utmaning har varit att hitta balansen mellan detaljer och helhet, och mellan funktion och estetik. Det är mycket som händer på den smala ytan, och mycket som också behöver finnas där. Samtidigt är det viktigt att Trapparken upplevs som harmonisk och vacker. Multifunktionell utformning har varit en stor del av lösningen, att hitta element som svarar mot flera behov och som inte stör vare sig helhetsintrycket eller utblickarna. Sträckmetallen som klär murarna följer vidare och blir ett fallskyddsräcke, med infälld belysning i handledarna. Sittplatser kombineras ihop med muren, eller blir en förlängning av en planteringslåda. Det är compact living – i parkversion.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

”Vi har jobbat mycket på att förankra parken i platsens karaktär. Till exempel har vi inspirerats av både kulörer och material från miljöerna runtomkring som vi utvecklat vidare – vi har verkligen gått ner till minsta lilla sten för att människan som rör sig här ska uppleva något alldeles speciellt”, säger Jenny Andersson, landskapsarkitekt.

Ett långsiktigt perspektiv, och enkel förvaltning, har varit grundläggande i projektet. Vi har valt tåliga material, konstbevattning, samt växter som tillför dynamik året runt och som blir vackrare med tiden.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

Tydlig dialog genom gestaltning i 3D

Trapparken utvecklas och projekteras i Revit. Det innebär bland annat att vi kan hålla dialog både med Bonava och med husarkitekterna för de omkringliggande bostadshusen direkt genom 3D-modeller, som ger en otroligt preciserad överblick. Vi kan tydligt visualisera både koncept och förändringar löpande till alla inblandade. Verktyget hjälper oss att skapa en ovärderlig tydlighet i projekt för såväl oss själva som för beställare och övriga medverkande i projektet.

Kontaktperson

Anna Frank

Studiochef Landskap
+46 8 412 52 17

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Åsa Myhr Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jenny Andersson Landskapsarkitekt LAR/MSA
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA