Jenny Andersson: Lycka att rita landskap i 3D

Välkommen till framtiden! Arkitektur har alltid varit konsten att sälja något som ännu inte existerar till en kund som ibland saknar vana att se förbi verkligheten som den ser ut i dag. Nu har det blivit snäppet enklare att vara visionär tack vare tekniska landvinningar som möjliggör tredimensionella ritningar och modeller.

3D– Många har lättare att greppa en modell än att förstå en tvådimensionell planritning. Man kan ta ut vyer, snurra runt i programmet och göra små filmer. Men de här nya datorprogrammen innebär också andra fördelar för oss, berättar landskapsarkitekten Jenny Andersson.

– Nu kan vi jobba i samma program i ett helt projekt, flera kollegor kan arbeta samtidigt och vi ser hela tiden vad alla gör för det sker uppdateringar i realtid. Jag vill också gärna slå ett slag för att det är ett designverktyg som ger oss mer tid att arbeta med gestaltningen.

I en del projekt är 3D-program, som exempelvis Revit som vi på Tengbom använder, extra användbara. Trapparken i Nacka är ett av dem och där är Jenny Andersson en av landskapsarkitekterna. Det är ett krävande uppdrag med stora utmaningar både tekniskt och gestaltningsmässigt. Teamets jobb har varit att rita en trappa som ska binda samman två torg där de byggs bostäder, men som också ska fungera som en park med utkiksplatser för människorna som bor i området. Det är en komplicerad, trång tomt med stora höjdskillnader, vilket naturligtvis ställer krav på konstruktionen men också på kommunikationen mellan olika yrkesgrupper.

Nejra Lagumdzija och Jenny Andersson
Nejra Lagumdzija och Jenny Andersson

­– Med den här tekniken har vi haft lättare att förklara både för konstruktörerna som ska beräkna hur tjocka pelarbalkkonstruktionerna som bär upp trappan måste vara, och för våra kollegor husarkitekterna hur den kommer att förhålla sig till byggnaderna som de ritar intill, säger Jenny Andersson.

Revit må vara ett nyttigt verktyg men är ursprungligen inte anpassat för landskapsarkitekter. En smula kreativitet är därför på sin plats.

– Vi ritar till exempel markyta med golvverktyg och murar med väggverktyg. Det fungerar bra, man får lura programmet lite, konstaterar Anna Frank som är studiochef för Tengboms landskapsavdelning i Stockholm.

– Ja, och höjdsättningen är knepig eftersom alla utomhusytor lutar, till skillnad mot byggnader där ingenting lutar utan är plant, fortsätter Jenny Andersson.

Tengbom har använt 3D-programmet Revit i snart två år och Jenny Andersson är en av de drivande i processen. Tydligheten, enkelheten och det faktum att programmet också är mycket roligare att använda än mer traditionella tvådimensionella, gör det svårt för arkitekterna att hitta någon nackdel med verktyget.

– Vi har kommit över tröskeln. I början var jag kanske en smula rädd för att det inte skulle gå att få samma nivå på handlingar som vi har fått i tidigare program, men det visade sig inte stämma. I slutänden är det både mer användarvänligt för oss och tydligare för alla andra i processen. Det är så roligt att vi äntligen ritar i 3D, avslutar hon.