Hemvärnets park

En grön slalombana för alla
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare:
Plats: Norrköping
Uppdragsår: 2015-2018
Byggår: 2019-2020
Foto och video: Patrik Ekenblom

Om livet ger dig citroner – gör lemonad. Om uppdraget är att göra en park för alla av en grusbacke i tät bebyggelse – gör en slalombana full av liv, växter och lek. Idag är området mellan de gamla industrikvarteren och de nybyggda bostäderna i centrala Norrköping en grönskande plats för möten och aktivitet. Säg hej till Hemvärnets park.

Området söder om Holmentorget i centrala Norrköping är tätbebyggt med många bostäder men få lekplatser och grönytor. Därför ställdes höga krav på Hemvärnets park, inte minst att den skulle vara tillgänglig för alla. En av utmaningarna var att marken, som ligger mellan S:t Persgatan och Kvarngatan, lutar sju meter åt norr. Inte minst utmanar det tillgängligheten. En annan utmaning var en gammal nedklottrad transformatorstation som det skulle bli för kostsamt att flytta på.

Hemvärnets park
Flygbild av parken, sedd norrifrån.
”Prärie” med hoppstubbar med fontänen till höger.

– Ibland kan begränsade förutsättningar vara bra för kreativiteten. Så blev det i det här fallet, säger Helena Hasselberg som är ansvarig arkitekt på Tengbom. Istället för att se nivåskillnaden som ett problem blev det ryggraden i parkens gestaltning. En slalombana med genvägar blev lösningen.

Slingrande väg omger platåer

Genom att bygga upp parken som en stor slingrande slalombana eller en serpentin, skapas en väg nerför sluttningen som aldrig blir för brant för exempelvis en rullstol. Samtidigt kan den som har bråttom gena i en trappa. Stödmurar inklädda i grönska mejslar ut platåer som omges av den slingrande vägen. Dessa platåer bildar olika rum med varierande innehåll: I entrérummet finns en fontän, som det går att plaska med fötterna i en varm dag. Det finns en prärie med höga gräs, perenner och hoppstenar och högre upp en större gräsmatta att vistas på, samt två lekytor med olika innehåll.

Ingen är utestängd, parken är till för alla.

På samma sätt gick tankearbetet kring den nedklottrade transformatorstationen. Genom att göra taket platt förvandlade vi den till en terrass. En landgång leder ut till en rutschkana ner till marknivån genom ett rör. Vem vill inte springa runt, upp till terrassen och sen ner genom rutschkanan igen? Precis som med lutningen blev transformatorn snarare en tillgång än ett problem.

Hemvärnets park
Hoppstubbarna i ”präriegräset”.
Terrassen på det gamla transformatortaket med tubrutschkana ner till den lägre lekytan. Trappan i förgrunden binder samman de båda lekytorna.

Hemvärnets park – en populär mötesplats

Hemvärnets park är inramad av träd och vegetation. Vi har undvikit höga träd mitt i parken, för att öppna sikten mot det vackra industrilandskapet. Längs med den slingrande serpentinen finns sittplatser med jämna mellanrum, vända åt olika håll, med olika utblickar.

– Det är roligt att se att parken har blivit en populär mötesplats där jag ser både barn och äldre när jag går förbi idag, säger Helena Hasselberg. Ingen är utestängd, parken är till för alla.

Hemvärnets park
Den centrala delen av parken sedd från väster.

Kontaktperson

Helena Hasselberg

Landskapsarkitekt LAR/MSA
+46 13 35 55 34

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Helena Hasselberg Uppdragsansvarig arkitekt
Kajsa Ignell Medverkande arkitekt
Lisa Markström Medverkande arkitekt
Nawarat Yangsomran Medverkande arkitekt