Älvpromenaden

Kajstråk att njuta av
Landskap
Gator & Torg, Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Museigatan, Karlstad
Uppdragsår: 2019-2020
Projekttyp: Gestaltningsprogram, förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer samt bygghandlingar
Foto: Tengbom

När Karlstad kommun skulle utveckla och tillgängliggöra ett av stadens bästa lägen, Älvpromenaden, vid Klarälven blev parkeringar och trafikytor till en stämningsfull plats vid vattnet – med människan och historien i centrum. En plats där benen kan dingla från en av bryggorna.

I centrala Karlstad på sträckan mellan Stadshotellet och Sandgrundsparken berättar de långa kajstråken om tiden då och nu. Den tidigare välbesökta och livfulla marknadsplatsen hade med åren förvandlats till asfalt, trafik, parkeringar och turistbussar. Nu skulle området och Älvpromenaden få tillbaka sin glans. Kör- och parkeringsytor skulle bli torg- och gångstråk i form av gångfartsområde.

Älvpromenaden en plats du vill stanna på

Viktigt för oss i Tengbomteamet var att befolka det vackra kajstråket. Vi ville skapa en plats för människor att stanna upp på och njuta av – morgon som skymning, och oavsett färdmedel. Bil, fötter eller cykel. En rofylld plats som fungerar för alla, och lika bra för den som vill vara ensam som för de som vill umgås.

Bryggorna uppmuntrar till att ta sig nära vattnet, men också till att bara vara. Pergolorna ger känslan av trygghet och möjligheten att umgås spontant. På sitt-öarna kan du göra lite som du vill, bete dig som du vill.

Vi satte människan åter i fokus på Museigatan och moderniserade platsens historia.

Älvpromenaden

Timmerflottningen starkt koncept

Den forna timmerflottningen och marknadsplatsen med homogent markmaterial – från fasad till kaj – blev inspirationen för Älvpromenaden och la den arkitektoniska grunden för platsen.

Ett enhetligt och formmässigt golv togs fram som en bas för alla trafikslag: cyklister, fotgängare, bilar. Samma villkor för alla, max 5 kilometer i timmen. Golvets fyrkantstockar blev delar av kajstråkets gångyta, bryggor, pergolor och sitt-öar. Stockarna, som symboliserar timmerflottningen, ses nästan ”flyta” på den skimrande stenbeläggningen.

Älvpromenaden Älvpromenaden

Sten får liv

Apropå stenbeläggningen. Här föll materialvalet på granitstenar i olika storlekar och ytbehandlingar för att få markytan att glittra tillsammans med älven. Trottoaren rustade vi upp och återskapade med markbeläggning i hårdbränt tegel, för att knyta an till det gamla Karlstad. Den länkar samman stadshotellet och de nationalromantiska 1920-talsvillorna längs med kajen, men utgör också en tydlig gräns mellan villor och torgytor.

Älvpromenaden

Historien i ny tappning längs Älvpromenaden

Ett kulturhistoriskt projekt kräver sin omsorg. En viktig utgångspunkt i gestaltningen av Älvpromenaden var de biotopskyddade pyramidalmarna som planterades på 1930-talet. Vattenpumpen i gjutjärn där man förr hämtade sitt vatten blev återskapad i modernt utförande och blev ett lekfullt inslag för barn.

Foto: Felix Gerlach
Stadshotellets fasader blickar ut mot promenaden. Foto: Felix Gerlach

Och skulpturen Sola i Karlstad – ja, hon fick en ny, mer värdig placering.

Summa summarum. Vi satte människan åter i fokus på Museigatan och moderniserade platsens historia. En spännande fortsättning följer eftersom vi har ritat en tillbyggnad för anrika Karlstad Stadshotell som just nu är under uppförande. Och ambitionen här är densamma som för kajstråken: att hylla historien men omsätta den till nutid.

Kontaktperson

Anders Brandstedt

Landskapsarkitekt LAR/MSA
+46 8 412 53 85

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Uppdragsansvarig arkitekt
Johanna Hedlund Medverkande arkitekt
Karin Manberger Handläggande arkitekt
Oscar Malmerberg Medverkande arkitekt