Mimers trapp

En trappväv mellan dåtid och framtid
Landskap
Gator & Torg
Uppdragsgivare: Akademiska Hus, KTH Campus
Plats: Osquars backe, Mimers Trapp KTH Campus, Stockholm
Uppdragsår: 2018-2021
BTA: 550 kvm
Fotograf: Jansin & Hammarling
Samarbetspartners: Bosse Ericson, Ahrbom och Partner. Henke Gustafsson, Ahrbom och Partner. Per Tinglöf och Nikki Bone, Ramböll. Claes Reichmann, Reichmann Antikvarier AB. Christer Kjellén, Stenutveckling Nordiska AB.

En trappa är inte bara en passage – det är en mötesplats, en paus mellan miljöer, livets läktare. Med detta i bakhuvudet ritade vi Mimers trapp på KTH – en yta anpassad efter studenternas beteenden.

Mimers trapp
Mot lågdelens utskjutande terrass finns en bred cykelramp.

I think stairs may be one of the most emotionally malleable physical elements that an architect has to work with. Så säger arkitekten David Rockwell I sitt TED talk ”The hidden ways stairs shape your life”. På KTH stämmer teorin i allra högsta grad.

– Det finns en lång och inofficiell tradition att hänga i trapporna på KTH. Studenterna samlas inte bara kring avsedda sittplatser utan lunchar, pluggar och umgås dagligen längs trappstegen, säger Nejra Lagumdzija, landskapsarkitekt.

Mimers trapp
Trappans flacka lutning och tillbakadragna läge möjliggör vyn upp till Alfvénsalen, KTH:s största hörsal.

En trappa ritad för häng och aktiviteter

Hur skapar man en modern men värdig trappa som samspelar med och lyfter det anrika campusområdet och studentlivet?

– Tengbom har en lång tradition av att jobba med kulturmiljöer. Men den här gången började vi ur en annan ände, ur brukarens perspektiv, berättar Nejra Lagumdzija, Pia Englund och Hannah Marschall som är hjärnorna bakom projektet.

Fasader, gradänger och trappor bildar tillsammans med avsatser och lågdelens beklädnadsgranit ett lapptäcke. Ett resultat av hög detaljering i fogar, bearbetning och kulör.

Mimers trapp ersätter en gammal låg byggnad mellan Sing-Sing och Huvudbyggnaden som tidigare blockerat både flöde och solljus. Trappan blir en plats för umgänge men även kreativitet och aktivitet.

– Den stora gården ovanför trappan vid Sing-Sing är en flitigt använd plats, inte minst av arkitektstudenterna. På gården tillverkar man storskalemodeller och ställer ut prototyper – här håller man möten och evenemang. Vi hoppas att trappans gradänger kommer användas som podier och att aktiviteter och evenemang kan spilla ut över trappan och ner mot Osquars backe, säger Pia Englund, ansvarig landskapsarkitekt.

Omsorg ner i minsta detalj – tradition möter nytänk

Trappan är genomgående byggd i hög kvalitet och är i sig ett modernt uttryck, medan den svenska graniten är förankrad i det historiska arvet.

– KTH är en miljö med fantastiska stenarbeten. Då trappan består av enbart granit har vårt gestaltningsgrepp varit att blanda olika sorter i olika bearbetning och kulör, men också återvunnen sten från platsen för att få trappan levande, lite som en palett av kulörer där varje nyans har ett syfte, säger Hannah Marschall, landskapsarkitekt.

Den bärande gestaltningsidén, ett vinkelspel av två riktningar och en trattformad trappa där granithällarna binder samman de två blåklassade byggnaderna.

Mimers trapp består av fyra trapplopp med gradänger längs sidorna som möter upp byggnaderna vinkelrätt, vilket ger ett trattformat trappstråk. Resultatet blir en modern take på traditionella KTH-maneret – med oerhört starkt form- och materialfokus. Den utdragna och flackare gestaltningen av trappan ger maximalt med solljus samtidigt som den bjuder in till aktiviteter och avkoppling samt ger vyer mot omgivning och himmel. Med kärlek och omsorg om materialitet, detaljrikedom, hantverk och inte minst till campuslivet har vi skapat en plats som väver samman gammalt och nytt till en tidlös helhet. En plats som står för vår tids uttryck, kunnande och metoder.

Om kvällen blir trappan framhävd med hjälp av mjuk strålkastarbelysning och infällda armaturer i lågdelen.

Kontaktperson

Pia Englund

Landskapsarkitekt
+46 8 412 53 28

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Larsson Arnica Markteknik, beskrivning och Yttre Va
Hannah Marschall Medverkande landskapsarkitekt
Jacob Östlund Ljusdesigner
Nejra Lagumdzija Handläggande landskapsarkitekt
Pia Englund Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Stuart Hope Medverkande landskapsarkitekt