Nationalmuseum

Ögonöppnande arkitektur
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2013-2018
Arkitekter: Wingårdhs och Tengbom
Utmärkelser: Årets Betongarkitekter, Stenpriset, Kasper Salin-nominerat 2018

Genom Erik Wikerstål, tidigare Wikerstål Arkitekter, har Tengbom tillsammans med Wingårdhs genomfört restaurering, renovering och uppdatering av Nationalmuseum. Den 13 oktober 2018 öppnade dörrarna åter för allmänheten och det är på alla sätt ett ljusare museum man möter som besökare.

Fem år tog det att med största respekt, finess och expertis plocka isär Nationalmuseum för att sedan föra upp det i en uppdaterad, modern och tillgänglig version. Under 150 år har museet byggts om, byggts på och byggts igen baserat på olika rådande ideal. Man har byggt för fönster, sänkt tak och ändrat planlösningen. Nu, på uppdrag av Statens fastighetsverk, har Tengbom i samarbete med Wingårdhs metaforiskt öppnat museets ögon, släppt in ljuset och återskapat kontakten med staden och verkligheten utanför.

–  Vi angrep uppdraget som att återställa Friedrich August Stülers ändamålsbyggnad till originalet, men anpassat till dagens ideal för museiverksamhet i kombination med de behov och förväntningar som finns på en publik byggnad, förklarar Erik Wikerstål, ansvarig arkitekt från Tengbom.

1,2
miljarder kronor kostade projektet.

Framförallt har arbetet inneburit en stor teknisk renovering med fokus på personsäkerhet, brandsäkerhet, klimat, tillgänglighet och utgänglighet. Resultatet är således ett museum som är bättre för besökaren, bättre för konsten och bättre för personalen som jobbar där.

Allt ljus på ljusgårdarna

Golvet i ljusgårdarna är höjt för att göra plats för ny ventilationsutrustning som blivit nedsprängt ned i Blasieholmens berg. Golvet i kyrksalen har däremot blivit sänkt till originalnivå för att skapa ett tillgängligt entréplan i samma nivå. Av samma anledning har åtta fönster placerade runt ljusgårdarna sågats ner till dörröppningar.

Den södra ljusgården har fått ett uttrycksfullt tillägg i form av ett hisstorn. Det är konstruerat som en stor ljudabsorberande låda med funktionen av ett altarskåp där skärmar och teknik för seminarier är gömda bakom två stora dörrar.

Erik Wikerstål framför hisstornet.

– Det enda tillägget vi gjort formmässigt är i princip ett flätverk som finns på hisstornet och den mindre servicebyggnaden i betong på museets baksida, berättar Erik.

Servicebyggnaden i betong bakom museet med samma flätverksmönster.

Båda ljusgårdar har blivit öppnade upp mot museets inre men också mot himlen. Nya takkupoler av glas släpper samtidigt in dagsljus och bidrar till en behaglig akustik. Det ljud som alstras går därefter upp i taket och fördelas med hjälp av små pyramider av glas ut på väggarna som fått en genomfärgad akustikputs. Och där tar det stopp.

2013 vann Wingårdhs och Wikerstål Arkitekter upphandlingen om Nationalmuseum på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Wikerstål Arkitekter blev en del av Tengbom 2017. Projektet har blivit nominerat till ett flertal priser, däribland Stenpriset 2018, Helgopriset, Betongpriset (tillbyggnaden) och Årets Bygge.

Kontaktperson

Erik Wikerstål

Ansvarig arkitekt
+46 42 19 48 56