Byggnadsvård

På Tengbom tror vi starkt på att en välbevarad historia kan uppfylla vårt behov av att förstå och uppleva gångna tider, vilket också hjälper oss att sätta samtiden i en kontext. Det är byggnadsvård för oss – oavsett om det rör en skola från 1970 eller en herrgård från 1790 med kulturhistoriskt värde.

Tengboms team av restaureringsarkitekter och byggnadsantikvarier jobbar dagligen med antikvariska uppdrag, restaurering och transformation av byggnader och miljöer. Teamet är kontorsöverskridande och leds av Erik Wikerstål, en av landets mest kända arkitekter inom byggnadsvård och restaurering och dessutom slottsarkitekt för Kalmar slott, Varbergs fästning och Borgholms slottsruin samt domkyrkoarkitekt för Lunds domkyrka.

Tengbom löser de frågor som uppstår när estetiska, funktionella och ekonomiska anspråk ska förenas med hänsyn och varsamhet beträffande äldre byggnaders behov och kulturhistoriska värden. Uppdragen omfattar allt ifrån en specifik detalj till ett helt bebyggelseområde. Vi utför kvalificerade projekteringsuppdrag vid ombyggnader och restaureringar samt gestaltning av nytillskott i äldre miljöer. Äldre byggnader anpassas i nära dialog med berörda parter och utifrån restaureringsideologiska ställningstaganden till nya verksamheter och krav på tillgänglighet, utrymning, säkerhet, akustik etc. Vår verksamhet innefattar även rådgivning i byggnadsvårdsfrågor.

Bild från arbetet med Östermalms Saluhall

Tengboms tjänster inom byggnadsvård inkluderar:

Antikvarisk förundersökning
Konsekvensbeskrivning
Sakkunniguppdrag
Antikvarisk kontroll enligt PBL
Kulturhistorisk inventering
Kulturmiljöanalys
Färgundersökningar
Vårdprogram samt vård- och underhållsplaner

Är du nyfiken på mer?
+46 42 19 48 56