Transformation

På Tengbom tror vi starkt på att en välbevarad historia kan uppfylla vårt behov av att förstå och uppleva gångna tider, vilket också hjälper oss att sätta samtiden i en kontext. Det är byggnadsvård och transformation för oss – oavsett om det rör en skola från 1970 eller en herrgård från 1790 med kulturhistoriskt värde.

Vårt team av restaureringsarkitekter och byggnadsantikvarier jobbar dagligen med antikvariska uppdrag, restaurering och transformation av byggnader och miljöer.

Vi löser de frågor som uppstår när estetiska, funktionella och ekonomiska anspråk ska förenas med hänsyn och varsamhet beträffande äldre byggnaders behov och kulturhistoriska värden. Uppdragen omfattar allt ifrån en specifik detalj till ett helt bebyggelseområde. Vi utför kvalificerade projekteringsuppdrag vid ombyggnader och restaureringar samt gestaltning av nytillskott i äldre miljöer. Äldre byggnader anpassas i nära dialog med berörda parter och utifrån restaureringsideologiska ställningstaganden till nya verksamheter och krav på tillgänglighet, utrymning, säkerhet, akustik och annat. Vi stöttar också som rådgivare i byggnadsvårdsfrågor.

Bild från arbetet med Östermalms Saluhall

(Några av) Tengboms tjänster inom transformation:

Antikvarisk förundersökning
Konsekvensbeskrivning
Sakkunniguppdrag
Antikvarisk kontroll enligt PBL
Kulturhistorisk inventering
Kulturmiljöanalys
Färgundersökningar
Vårdprogram samt vård- och underhållsplaner

Är du nyfiken på mer?
+46 72 183 02 34