Vendelsömalmsskolan Hus A

Från sextiotalet i ny kostym
Arkitektur
Byggnadsvård & Restaurering, Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Haninge kommun
Uppdragsår: 2017-2021
BTA: 8000 kvm
Fotograf: Felix Gerlach

I en tidstypiskt sparsmakad gestaltning i betong och trä öppnade Vendelsömalmsskolan i Haninge 1966. Under flaggen ”Bevara och återbruka så långt det går” är nu skolan uppdaterad för att möta samtidens krav och behov. 

Den ursprungliga gestaltningen av Vendelsömalmsskolan bestod av en robust byggnad med ett fåtal genomgående och oömma material. Som obehandlad betong och furu, brun linoleum och terrazzo. En mönjeröd accentkulör bröt av och återkom på fönster och trädörrar. Därefter har flera ombyggnader och teknikinstallationer ägt rum.

Den 110 meter långa centralhallen tillsammans med trappsystemet håller ihop byggnaden.
Både huvudentrén och två skolgårdsentréer är tillgänglighetsanpassade och entrépartier utbytta.

Tillbaka till ursprunglig kvalitet

Vendelsömalmsskolan rymmer 600 elever i årskurs F–9. 2018 stod skolan inför en omfattande och nödvändig renovering med byte av ventilation och el. Tengbom fick uppdraget att renovera och uppgradera huvudbyggnaden och modernisera planlösningen utifrån tillgänglighet och funktion.

– Vi ville behålla kvaliteten i ursprungsgestaltningen med platsgjuten betong i tre halvnivåer, berättar Tove. Den 110 meter långa centralhallen med det vackra trappsystemet håller ihop allt. Samtidigt ville vi hitta tillbaka till de gamla kvaliteterna med naturmaterial och återskapa dem i samspel med nutiden.

Ökad trygghet med ny planlösning

När vi verksamhetsanpassade lokalerna fick receptionen och rektorsexpedition flytta närmre huvudingången. För att öka tryggheten hos eleverna bytte också uppehållsrummet plats. Specialundervisningen, elevhälsan, biblioteket och lärarnas arbetsrum blev centralt placerade i byggnaden.

– Vendelsömalmsskolan är inte K-märkt. Däremot tog vi tidigt med en av våra restaureringsarkitekter för att dokumentera och analysera byggnaden, säger Tove. Utredningen ligger till grund för många beslut.

Samtidigt släppte vi in nytt ljus

Fasaderna har fått energieffektiva fönster med överljus likt originalfönstren, solavskärmning och naturfärgade fasadpaneler. Huvudentrén och två skolgårdsentréer är tillgänglighetsanpassade och entrépartier utbytta. Invändigt är alla installationer uppdaterade och i källarplanet finns nu ett fläktrum. Via den nya hissen tar du dig i dag ända ner till källarplanet.

För att få in ljus, skapa tillgänglighet och trygghet är de nya dörrarna glasade. Åter är alla dörrar orangea, som originalkulören. En totalrenovering av ytskikt resulterade i nya golv, undertak, akustiska lösningar och ommålning. Idag finns även sophus och lastgård.

Bord och bänkar har en öppen utformning som varken cementerar roller eller bestämmer vem som ska sitta var.
Vendelsömalmsskolan
I dag har fasaderna fått energieffektiva fönster med överljus som påminner om originalfönstren, solavskärmning och naturfärgade fasadpaneler.

Historiska väggar gav nytt liv

– Målet var att tvätta och restaurera betongen i Centralhallen, säger Tove. De gamla målningarna som gjorts av elever med plastfärg på nittiotalet valde vi att ta bort. Tyvärr blev det svårt att genomföra så omfattande restaurering av betongen. Istället målades den i en betongliknande kulör med den bevarade, grova brädstrukturen i botten. Gamla skador och historia på väggar kan vara väldigt vackert och ge liv.

Innertaket i den stora centralhallen är i obehandlat trä som tar rummet tillbaka till den tidigare gestaltningsidén. Även den kombinerade aulan och matsalen har nu klädda väggar i obehandlad träpanel med akustisk funktion.

Ett rum för ro.

Byggnaden lugnar ljudet – inte barnen

I de öppna elevytorna är det ursprungliga temat med trämöbler uppdaterat med moderna och inbjudande sittmöbler och bord. Ett anpassningsbart modulsystem som enkelt går att förändra.

– Utformningen av borden och bänkarna ger eleverna ett öppet system som inte cementerar roller eller bestämmer vem som alltid ska sitta var. Platsen kan anpassas efter situation och behov, säger Tove. Skolan ska välkomna alla.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Artelius Inredningsarkitekt
Anna Moll Medverkande
Caroline Salomonson Medverkande
Karin Dakooh Forssberg Handläggare
Malin Herlitz Byggnadsvård
Sandra van Rooij Edfelt Medverkande
Stuart Hope Markplanering
Tove Krogh-Andersen Uppdragsansvarig
Xin Li Medverkande